Αναγνώστες

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Ο άνθρωπος είναι η ζωντανή ταυτότητα της Φύσης.Αυτόν εδώ τον κόσμο, τον ίδιο για όλους, ούτε κανείς Θεός, ούτε άνθρωπος τον έπλασε, αλλά ήταν από πάντα, είναι και θα είναι αιώνια ζωντανή Φωτιά, που ανάβει με μέτρο και σβήνει με μέτρο. 
Για πρώτη φορά στην ιστορία του πνεύματος ένας αρχαίος Έλληνας σοφός, ο Ηράκλειτος αναγνωρίζει ως αποκλειστικό συστατικό  της Φύσης την Ενέργεια.

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελεί  σταθμό στην Ιστορία της δημιουργίας του κόσμου.
Διότι είναι, ότι πιο τέλειο έχει δημιουργήσει η Φύση σ' αυτή την γωνιά του σύμπαντος.

Το ΟΝ Άνθρωπος αποτελείται από ένα  σώμα, τα αισθητήρια που τον φέρνουν σε επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο και τον εγκέφαλο, που διευθύνει και ελέγχει την  ζωή του ανθρώπου.
Ο εγκέφαλος είναι ο τόπος που κατοικεί η τριπλή (οντότητα) Θεός-Άνθρωπος-Φύση.

Η Φύση αυτοπροσδιορίζεται με την παρουσία του ανθρώπου στον κόσμο.
Η παρουσία του Ανθρώπου στον κόσμο είναι όντως η ζωντανή ταυτότητα  της Φύσης.
Αλλά σε ποιόν να δείξει Αυτή την Ταυτότητα, για να τον πείσει, ότι Αυτή είναι το 
Υποκείμενο, που παρουσιάζεται με  Ανθρώπινη Μορφή?
Δεν μένει κανείς άλλος να ελέγξει και να πιστοποιήσει αυτήν την ταυτότητα, από τον ίδιο τον Εαυτό του ανθρώπου. 
Αυτό αποκαλείται αυτογνωσία.

Το πιο σπουδαίο είναι ότι, ταυτόχρονα με την αυτογνωσία του ανθρώπου αποκτά αυτογνωσία και η ίδια η ΦΎΣΗ.

Αντιλαμβάνεται έτσι κανείς την ιερότητα της αποστολής του ανθρώπου στον κόσμο.
Ο άνθρωπος είναι το πιο αγαπημένο ΟΝ της Φύσης.
Για τον λόγο αυτόν τελειοποίησε την υλική δομή του με τόση επιμέλεια μέσα στις χιλιετηρίδες και του ανέθεσε την καίρια αποστολή της αυτοσυνειδησίας του Όντος. 
Μόνη ιδιότητα που τον εξόπλισε ήταν η ελευθερία της βούλησης.

Το περίφημο "Γνώθι σ' Αυτόν", του Σωκράτη γραμμένο στον ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς, εννοούσε αυτήν την απόλυτη αλήθεια. 
Η αυτογνωσία είναι το μέγα ζητούμενο για τον άνθρωπο.
Η απάντηση όλων των προβλημάτων της υλικής υπόστασης του ανθρώπου, επέρχεται αυτόματα στην κατάσταση αυτογνωσίας.
Η αυτογνωσία είναι μοναδική ευκαιρία του ανθρώπου, να νοιώσει ολοκλήρωση και την ίδια στιγμή γαλήνη και ευτυχία.  

Με την Αυτογνωσία γίνεται υπέρβαση της υλικής υπόστασης του ανθρώπου και ανοίγουν οι πύλες για μετάβαση  κατ' ευθείαν στο πάνθεο του Ολύμπου. 


Ο άνθρωπος μ'άλλα λόγια, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι δυνάμει Θεός

Οπότε αναφύεται το εξής ερώτημα:
Πως θα μοιάζει μια κοινωνία, αν όλοι οι άνθρωποι συνειδητοποιηθούν και γίνουν Θεοί.
Σ' αυτή την περίπτωση παρεμβαίνει η νομοτέλεια της Φύσης, η οποία ισχύει και στην κοινωνία των Θεών. 
Σύμφωνα με τον κοσμικό νόμο της ομοιότητας μπορούμε να παρομοιάσουμε την θεοποίηση με τον μηχανισμό παραγωγής Laser.   

Στην συνέχεια θα εφαρμοσθεί ο νόμος της ομοιότητας παραλληλίζοντας την θεϊκή κατάσταση με την λειτουργία της διάταξης Λέιζερ.
Κατά την γνώμη μου δεν αποτελεί ασέβεια η σύγκριση θεϊκής κατάστασης με ένα φυσικό φαινόμενο, που είναι η λειτουργία Λέιζερ.
Ο λόγος είναι ότι και τα δυο είναι φαινόμενα φυσικά, επομένως υπακούν στην νομοτέλεια της Φύσης και στον νόμο ομοιότητας των δομών μέσα στην εκδήλωση.

Αν θεωρήσουμε την θεϊκότητα, δηλαδή την μετάβαση από την ασυνειδησία στην συνειδητότητα, σαν μεταφορά της εσωτερικής δομής ανθρώπων σε ένα υψηλότερο ενεργειακό επίπεδο. 

Κάτι ανάλογο με την διέγερση ατόμων από την θεμελιώδη τροχιά του ατόμου σε μια άλλη υψηλότερης ενεργείας, που συμβαίνει στον μηχανισμό  Laser.
Δηλαδή μια ενεργειακή κβάντωση.

Στην διέγερση των ατόμων κατάλληλου υλικού για παραγωγή φωτός εν γένει.

Η παραμονή των ατόμων του υλικού σε κατάσταση  διέγερσης δεν διαρκεί πολύ. 
Σχεδόν ακαριαία τα άτομα επιστρέφουν ξανά στην θεμελιώδη ενεργειακή στάθμη, εκπέμποντας την διαφορά ενέργειας υπό μορφή φωτονίου, ενέργειας hν=Ε2-Ε1.
Όπου (ν) η συχνότητα της δέσμης Laser, E2 η στάθμη άντλησης και Ε1 η θεμελιώδης στάθμη.

        Περιγραφή  Συστατικών μερών Laser       
                                              

1.Ενεργό υλικό Λέιζερ.
2.Προσφερόμενη ενέργεια άντλησης.
3.Υψηλής ανακλαστικότητας κάτοπτρα.
4.Διάταξη εξόδου δέσμης.
5.Δέσμη Λέιζερ.

Η συγκεκριμένη διάταξη παραγωγής ακτίνων Laser απεικονίζεται στο ανωτέρω σχήμα, με διέγερση από εξωτερική ακτινοβολία.


Βασική προϋπόθεση για δράση Laser είναι η: Αναστροφή πληθυσμών.
Δηλαδή θα πρέπει με κάποιο τρόπο να έχουμε μεγαλύτερο πληθυσμό στη διεγερμένη
κατάσταση Ε2 συγκριτικά με τη βασική Ε1.
Η αναστροφή πληθυσμού απαιτεί έξωθεν ενέργεια (άντληση).
Αυτή η άντληση επιτυγχάνεται είτε με φωτόνια, όπως στην διάταξη του σχήματος (φωτεινή άντληση), είτε με ηλεκτρόνια (ηλεκτρική άντληση). 
Η δέσμη Laser όπως φαίνεται στην διάταξη του ανωτέρω σχήματος εξέρχεται από δεξιά.

Ακολούθως αυτά τα ηλεκτρόνια των ατόμων απoδιεγείρονται ταυτόχρονα και δίνουν το λεγόμενο σύγχρονο φως Laser, coherant light.
Το φως αυτό ως εκ τούτου είναι υψηλής έντασης, σε αντίθεση με το φως από άλλες πηγές.
Το φως που παράγουν οποιεσδήποτε άλλες πηγές είναι ασύγχρονο, δηλαδή οι στοιχειώδεις ταλαντωτές-πηγές, ήτοι τα διεγερμένα άτομα του υλικού αποδιεγείρονται σε τυχαίους χρόνους και όχι ταυτόχρονα. 

Η λέξη Laser σχηματίζεται από τα αρχική των λέξεων: Light Amplfication  by Stimulated Emission of Radiation=ενίσχυση φωτός με εξαναγκασμένη εκπομπή ακτινοβολίας.

Ο εξαναγκασμός για την λειτουργία του Laser γίνεται με την άντληση και αναστροφή πληθυσμών. 
Ο μηχανισμός άντλησης έχει το αντίστοιχό του, σύμφωνα με  τον κοσμικό Νόμο της ομοιότητας των δράσεων μέσα στο σύμπαν, με την τάση επιστροφής των πάντων στην πηγή προέλευσης των όντων. 
Αντιστοιχεί με άλλα λόγια στην κινητήρια δύναμη για την λειτουργία του σύμπαντος.


Ο νόμος της παγκόσμιας έλξης τι φαντάζεστε ότι είναι? 
Είναι η τάση επανένωσης του κατακερματισμένου κατά την εκδήλωση Όντος.

Επειδή η άντληση των ηλεκτρονίων του υλικού παρουσιάζει  κορεσμό, σε σχέση με την αποδιέγερση των ηλεκτρονίων για την εκπομπή φωτός Laser.
Κάποια άτομα παραμένουν κβαντισμένα
(διεγερμένα).
Αυτά είναι ελάχιστα σε σχέση με όσα αποδιεγείρονται και είναι αυτά που, αντιστοιχούν στην εμφάνιση θεών μέσα στον κόσμο.

Οι Θεοί για να παραμείνουν σε κατάσταση θεϊκή, ανοίγει ένας άλλος συμπαντικός δίαυλος προσφοράς ενέργειας, που τους τροφοδοτεί, για να παραμείνουν σε κατάσταση κβάντωσης.
Οι θεοί μ' άλλα λόγια δεν είναι ανεξάρτητοι ενεργειακά.
Απλώς  αλλάζουν τρόπο ανατροφοδότησης με ενέργεια μετά την δημιουργία τους.
Ο αντίστοιχος μηχανισμός στην διάταξη  Laser είναι η διαδοχική ανάκλαση της δέσμης στα δυο απέναντι κάτοπτρα. 
Έτσι επιτυγχάνεται περαιτέρω ενίσχυση της δέσμης λόγω διέγερσης και νέων ατόμων του υλικού, εξ αιτίας σύγκρουσης με άτομα του μέσου, ανεξάρτητα από την εξωτερική πηγή ακτινοβολίας.      

Σύμφωνα πάντα με τον νόμο της ομοιότητος των φαινομένων, ο οποίος ισχύει αναμφίβολα και στην περίπτωση της θεοποίησης. 
Ο αριθμός των θεών θα είναι ελάχιστος ως προς το πλήθος των ανθρώπων, που επιστρέφουν σε κατάσταση ασυνειδησίας.
Όπως γίνεται στο φαινόμενο κορεσμού, που συμβαίνει στον αντίστοιχο μηχανισμό Laser.

Μπορούμε να θεωρήσουμε τους συνειδητοποιημένους, που επιστρέφουν στην απλή ανθρώπινη κατάσταση ασυνειδησίας,  ως εκείνους, που εξέρχονται από την φάση της έμπνευσης.

Όπως την περιγράψαμε ήδη στην προηγούμενη ανάρτηση.
Το απαραίτητο ερέθισμα για να επέλθει η (έμπνευση) έχει το αντίστοιχό του στον μηχανισμό Laser, στην ακτινοβολία άντλησης - διέγερσης των ατόμων σε υψηλότερη ενεργειακή στάθμη. 

Εδώ που τα λέμε όλοι οι άνθρωποι κατά την διάρκεια της  ζωής τους περνάνε από την φάση της έμπνευσης, στην διάρκεια της οποίας δημιουργούν κάτι πρωτότυπο προς όφελος των άλλων ανθρώπων.  


Η σημερινή κοινωνία μαστίζεται από μεγάλη κρίση αξιών.
Ταυτόχρονα όμως ξεφυτρώνουν μεγάλα ταλέντα στις τέχνες, στην επιστήμη και στην φιλοσοφία.
Από τις δυο αυτές τάσεις η Φύση ευνοεί  την επικράτηση της ποιοτικής, σε αντιδιαστολή με την κρίση αξιών.
Διότι αυτή είναι η μοίρα της εκδήλωσης, να βαίνει συνεχώς προς τις πλέον  ποιοτικές καταστάσεις, μέχρι την οριστική επανένωση των πάντων σε Ένα συμπαγές και ενιαίο ΟΝ.   

Το σπουδαίο είναι ότι ούτε οι θεοί μπορούν να ξεφύγουν από την νομοτέλεια της Φύσης.

Δηλαδή η παντοδύναμη Φύση υπερβαίνει και αυτούς  τους θεούς ή μάλλον τους εκλαμβάνει ως στενούς συνεργάτες.
Θεός σύμφωνα με τους συλλογισμούς που προηγήθηκαν  είναι αρχικά και ένας συνειδητοποιημένος άνθρωπος.
Αυτό δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι, δεν υπακούει στην νομοτέλεια της Φύσης.
Βέβαια οποιαδήποτε δράση των συνειδητοποιημένων  ανθρώπων γίνεται, πάντα μέσα στα όρια της ηθικής και της ισχύουσας κοσμικής νομοθεσίας.
Την οποία νομοτέλεια μπορεί και να υπερβεί σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις και πάντα επ' αγαθώ.
Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

ΈΜΠΝΕΥΣΗ!

         
                    
Κατάσταση Θεϊκή η έμπνευση, όπως το δηλώνει η ίδια η λέξη.
Λέξη σύνθετη που  αποτελείται  από την πρόθεση εν, που σημαίνει μέσα  και από τη λέξη πνεύμα.
Έχει εισέλθει δηλαδή μέσα στην οντότητα άνθρωπος, κάποια  ανώτερη πνευματική οντότητα, το πνεύμα της ίδιας της Φύσης.


Ο Σωκράτης προέβλεπε το μέλλον, με το δαιμόνιο που τον καταλάμβανε, τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους άλλους.
Αυτό σημαίνει ότι, ο Σωκράτης ήταν θεοσεβής άνθρωπος.
Μόνο στους θεοσεβείς οι Θεοί έδειχναν τέτοια σπάνια εύνοια.

Αυτή η γραμμή ερμηνείας γίνεται κυρίαρχη στη μεταγενέστερη αρχαιοελληνική γραμματεία, όπου ο Σωκράτης παρουσιάζεται να προλέγει όχι μόνο τις μελλοντικές πράξεις ατόμων, αλλά και την έκβαση πολιτικών και στρατιωτικών γεγονότων, όπως η σικελική καταστροφή.


Η οντότητα ευρισκόμενη σε κατάσταση έμπνευσης ζει στο απόλυτο παρόν, ταυτίζεται με την ίδια την ζωή. 
Μπορεί να δημιουργήσει έργα απολύτως αναγκαία για τον άνθρωπο ή καθαρά καλλιτεχνικά, τα οποία πάλι συμβάλλουν στην καλλιέργεια της εσωτερικής δομής του ανθρώπου.
Και στις δύο αυτές  περιπτώσεις ο άνθρωπος είναι ο φορέας,  το δε πνεύμα είναι εκείνο που πράττει.

Τα εξέχοντα έργα τέχνης, οποιασδήποτε τέχνης, είτε είναι ποίηση, είτε είναι ζωγραφική, ή αρχιτεκτονική ή οποιαδήποτε από  τις άλλες τέχνες.
Έχουν την σφραγίδα του δημιουργού τους. Είναι θεμελιωμένα εξ ολοκλήρου στην έμπνευση του δημιουργού τους.

Αν δεν έχουν αυτή την σφραγίδα, θα πρόκειται για απλή αντιγραφή, που δεν έχει σχέση με το στοιχείο πρωτογενής δημιουργία.
Θα είναι τεχνικά άρτιο, ανάλογα και με την μόρφωση του αντιγραφέα, άλλα δεν θα έχει την μαγεία που αποπνέει το αληθινό, το πρωτογενές δημιούργημα.
Η  έμπνευση  απουσιάζει σε τέτοια έργα.
Όσο τέλεια και να είναι η αντιγραφή, θα παραμένει πάντα ένα αντίγραφο.

Στην επιστήμη υπάρχουν δυο κατευθύνσεις, η απλή πράξη και η βασική έρευνα.
Στην ερευνητική διαδικασία απαιτείται απαραίτητα το στοιχείο της έμπνευσης.
Τότε μόνο ο ερευνητής επιστήμων μπορεί να δοθεί ολοκληρωτικά σαν εραστής στο αντικείμενό του.
Αλλά και στην πράξη ενίοτε απαιτείται το στοιχείο της έμπνευσης.
Για παράδειγμα στην αισθητική χειρουργική, ο χειρουργός είναι γιατρός, αλλά και καλλιτέχνης ταυτόχρονα.  

Ο αληθινός ερευνητής είναι αυθεντικός καλλιτέχνης, ο οποίος όταν ερευνά με έμπνευση θα προκύψει σίγουρα μια νέα πραγματικότητα ως προϊόν αυτής της έρευνας.
Αυτό αποκαλείται ανακάλυψη, κάτι που υπήρχε μέχρι τότε, αλλά βρισκόταν στην αφάνεια.
Ο δε άνθρωπος οδηγούμενος από μια ανώτερη δύναμη κατάφερε να το δει, να το ανά-καλύψει, να το φέρει στο φως της ημέρας και να το δώσει στην ανθρωπότητα για νέες εφαρμογές και πρόοδο της γνώσης.

Ο Δημόκριτος (460-370 π.χ) φιλόσοφος από τα Άβδηρα πίστευε ότι, η ύλη αποτελείται από αδιάσπαστα αόρατα στοιχεία τα άτομα.
Όμως απεδείχθη ότι, το συμπέρασμά του ήταν αληθές όσον αφορά την σύσταση  των υλικών σωμάτων.
Σχετικά με την δομή της ύλης όμως η επιστημονική έρευνα της Φυσικού Λίζα Μάισνερ και του Χημικού Ότο Χαν, απέδειξε ότι και το άτομο διασπάται.
Οι δυο επιστήμονες εργάστηκαν με πάθος και έμπνευση και πέτυχαν θεωρητικά την διάσπαση του πυρήνα του ατόμου. 
Η πίστη τους σ' αυτό που αναζητούσαν ήταν τόσο μεγάλη ώστε στην εποχή του Β! παγκοσμίου πολέμου  με μεγάλες  δυσκολίες και διώξεις πέτυχαν να εδραιώσουν την θεωρία της (σχάσης).

Μετά δε και την ανακάλυψη του Ενρίκο Φέρμι ο οποίος ανακοίνωσε ότι κατά τον βομβαρδισμό ατόμων ουρανίου με νετρόνια παράγονται άτομα μικρότερου ειδικού βάρους, το ενδιαφέρον τους αναζωπυρώθηκε και συνέχισαν την έρευνα με μεγαλύτερο ζήλο.

Η έμπνευση έρχεται στους καλλιτέχνες που έχουν πραγματική Αγάπη για το αντικείμενο της τέχνης τους. 
Χρειάζεται ορισμένη ατμόσφαιρα για να αναπτυχθεί και να λειτουργήσει η έμπνευση.
Μόνο η Αγάπη θεωρείται κατάλληλη ατμόσφαιρα που μπορεί να λειτουργήσει ένας σωστός καλλιτέχνης. 

Κάθε άνθρωπος έχει  μια ευαίσθητη χορδή, που αν την ακουμπήσει κατάλληλο ερέθισμα, ανοίγει διάπλατα η πόρτα της έμπνευσης. 
Αυτή η χορδή είναι κριμένη βαθιά στην εσωτερική δομή του ανθρώπου.
Αφυπνίζεται μόνο στον  κατάλληλο χώρο που βρίσκονται τα αντίστοιχα ερεθίσματα, που την διεγείρουν και ανταποκρίνεται. 

Ένα ταλέντο στην μουσική δεν θα διεγερθεί σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων.
Αλλά σε μια αίθουσα συναυλίας θα νοιώσει αντίστοιχη συγκίνηση.
Είναι η κατάλληλη συνθήκη για να ερεθισθεί εκείνη η χορδή μέσα του, που του προκαλεί διέγερση και τον οδηγεί σε μια άλλη πραγματικότητα αληθινής ελευθερίας.
Όταν βρεθεί μόνος του επηρεασμένος από το γεγονός στο οποίο μετείχε, μπορεί  να δημιουργήσει έργα με έμπνευση.


Ένα ταλέντο στην ζωγραφική θα νοιώσει μέσα του την ανάγκη να αποδώσει με  τέχνη, αυτό που βλέπει και του προκαλεί συγκίνηση.
Η αγνή φύση είναι ότι πιο οικείο υπάρχει για έναν πραγματικό καλλιτέχνη, αισθάνεται ΈΝΑ μαζί της. 
Η  όραση είναι το κανάλι που διοχετεύει το ερέθισμα της ομορφιάς στον εσωτερικό του κόσμο.  

Εν κατακλείδι η κατάσταση έμπνευσης είναι κατάσταση υπερβατική.
Ο άνθρωπος σε φάση έμπνευσης αναχωρεί  για μια άλλη πραγματικότητα, καθαρά ιδιωτική πιο ουσιαστική για την ύπαρξη.
Η συγκέντρωση προσοχής είναι απόλυτη στο αντικείμενο εργασίας, ξεχνάς ακόμα κι' αυτές τις φυσιολογικές ανάγκες.
Ανάγκες φαγητού, ύπνου, ξεκούρασης  κατά περίεργο τρόπο μειώνονται στο ελάχιστο.

Μέσα σ' αυτή την  πραγματικότητα αισθάνεσαι αληθινή ελευθερία, δημιουργηκότητα και αλήθεια, αποστρέφεσαι κάθε τι υλικό και φθαρτό με τον χρόνο.
Η έμπνευση μηδενίζει τον χρόνο.
Ο χρόνος εξαφανίζεται σε καθεστώς  έμπνευσης, ζεις απόλυτα στην φυσική πραγματικότητα εγκαταλείποντας  κάθε τι το συμβατικό.  

Στην προσευχή μιλάς με τον Θεό, όταν ο Θεός μιλάει σε σένα, αυτό είναι: (έμπνευση).