Αναγνώστες

Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2018

Το ΕΓΏ φοβάται τον θάνατο. Το ΕΓΏ είναι η αποθέωση της ύλης. Το ΕΓΏ είναι φαντασία, η Αγάπη είναι ουσία. Μπροστά στην Αγάπη το ΕΓΏ εξαφανίζεται !!!


                                Αγάπη μια νέα πορεία.

    Αγάπη είναι η κατανόηση και θεραπεία των                                αναγκών των άλλων.
Ήτοι τα πάντα, όσα έχει ανάγκη οποιοδήποτε                                           συνάνθρωπος. 
Αγάπη είναι η άδολη προσφορά χωρίς                                                       ανταπόδοση.
Χωρίς υπολογισμό ή αντάλλαγμα των αγαθών, που προσφέρθηκαν.
Με την Αγάπη οι άνθρωποι βρίσκουν δύναμη και ισορροπία, για να βαδίσουν με θάρος μέσα στην ταραγμένη σήμερα κοινωνία. 

Η προέλευση του Φόβου,  η πηγή του φόβου βρίσκεται στο "εγώ". 
Αυτό φοβάται τον (θάνατο), για να μην χάσει τα κεκτημένα αγαθά και προνόμια. 
Ο θάνατος συμβαίνει μόνο στο υλικό σώμα, το πνευματικό μέρος του ανθρώπου είναι αιώνιο. 

Η προβολή του "εγώ" μέσα στον κόσμο είναι επιβεβαίωση της ύλης.
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να επικρατήσει το καθεστώς της ύλης. 
Μόνο τα "εγώ" των ανθρώπων καταφέρνουν να αναδείξουν την ύπαρξη της ύλης, άλλος τρόπος δεν υπάρχει.
Αλλά επειδή το "εγώ" είναι ένα ψέμα μια φανταστική ιδέα μέσα στον νου των ανθρώπων και οι αξίες που υποστηρίζονται μέσω αυτού του τρόπου είναι εξ ίσου φανταστικές και ανύπαρκτες.

Η ύλη είναι το μέσον της εκδήλωσης του ΕΊΝΑΙ σε κόσμο.
Η έκφραση που λέγεται από τον λαό:
Υλοποιήθηκε σαν ιδέα.
Ταιριάζει εν προκειμένω απόλυτα.
Η ανάδειξη της ύλης όμως ως πρώτης πνευματικής αξίας είναι σφάλμα μεγάλο
Αυτό επιτυγχάνει πάντως το φανταστικό"εγώ".
Αυτό είναι το αποτέλεσμα δράσης του φανταστικού εγώ, με τα παιχνίδια που σκαρώνει στον νου των ανθρώπων.
Γίνεται αιτία αποθέωσης της ύλης.

Οπότε η έγκαιρη συνειδητοποίηση του ψέματος του "εγώ", είναι ένα θεμελιώδες βήμα προς την Αυτογνωσία.

Η ύλη είναι άκρως απαραίτητο μέσον ενσάρκωσης της Ζωής και ανάδειξης των δυνατοτήτων αυτής.
Αλλά η ύλη παραμένει απλά το μέσον εκδήλωσης του ΕΊΝΑΙ σε κόσμο.
Αυτός είναι ο ρόλος της ύλης στην εκδήλωση και πρέπει να την σεβόμαστε σαν τέτοια.

Η σύνθεση της ύλης και οι εξ αυτής προκύπτουσες ιδιότητες είναι αντικείμενο μελέτης της επιστήμης της Φυσικής.
Οι πολύπλοκες ιδιότητες και σχέσεις που προκύπτουν κατά την μελέτη της ύλης, παρουσιάζουν τεράστιο επιστημονικό ενδιαφέρον.
Αλλά το ενδιαφέρον περιορίζεται μέσα στα πλαίσια της υλικής πραγματικότητος.  

Οι δράσεις της ίδιας της  Ζωής ήταν ο στόχος του ΕΊΝΑΙ, ανεξάρτητα από το μέσον Εκδήλωσης.

Μέσα από τις δράσεις της Ζωής αναδεικνύεται το άρωμα της Αγάπης.
Τότε είναι που το "εγώ" μηδενίζεται και πέφτει στην ανυπαρξία.
Είναι καιρός οι άνθρωποι να αποβάλουν ομαδικά το επώδυνο εγώ και να ενστερνισθούν  το εμείς.
Να τελειώσουν μια για πάντα οι αιματηροί  πόλεμοι.
Ας παραμείνει  αναπόφευκτα μόνο η (σύγκρουση)  μεταξύ  των αντιθέτων απόψεων.
Σύγκρουση που μέσω της διαλεκτικής αρχής Θέση - Αντίθεση- Σύνθεση, οδηγεί σίγουρα στην (εξέλιξη) αυτού του κόσμου.
Αυτόν θεωρώ σαν οριστική λύση, για να υπάρξει απόλυτη ειρήνη και συνεργασία μεταξύ των λαών της Γης.  
Καθ' όσον πίσω από κάθε αιματηρό ή μη πόλεμο υποκρύπτονται τα "εγώ" των ανθρώπων.