Αναγνώστες

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019

Παιχνίδια Ζωής, που αναδεικνύουν την ουσία της Εκδήλωσης του Όντος σε Κόσμο.


Άμυνα και Επίθεση - αντεπίθεση αυτό είναι η Ζωή η ίδια.
   Επίθεση και άμυνα- αντεπίθεση, μέχρι τελικής υποχωρήσεως του ενός εκ των αντιπάλων.
Μεταφορικά, εδώ παίζει ρόλο και η φιλοσοφία, {ο θάνατός σου, η Ζωή μου} 
Αυτή είναι το πνεύμα της κατ'εξοχήν λειτουργίας του ανταγωνισμού, σε όλες τις μορφές  κοινωνικής Ζωής.
Η αντιπαλότητα είναι ενίοτε καθαρά ιδεολογικού χαρακτήρα.

Η Ζωή είναι μια κύρια αιτία εμφάνισης της εκδήλωσης του ΕΊΝΑΙ σε  κόσμο. 
Αυτός είναι επίσης  και ο κύριος λόγος για τον οποίο, ότι έχει σχέση με την Ζωή, υπακούει απαραίτητα στους  νόμους της εκδήλωσης.

Αυτός είναι και ο αποφασιστικός λόγος ύπαρξης της  ιδιότητας της  Ζωής.
Δηλαδή ότι ζει,  υποχρεούται από την Φύση να υπακούει στην νομοτέλεια η οποία υφίσταται κατά την διάρκεια της εκδήλωσής της. 
Έτσι για παράδειγμα, κάθε ζωντανός και μη οργανισμός, αποκλείεται να ξεφύγει από τον νόμο της βαρύτητας, εφ' όσον διαβιώνει εντός αυτού τούτου του πεδίου . 
Ήτοι εν όσο διατηρείται εν Ζωή εντός του πεδίου βαρύτητος.
Βέβαια ο άνθρωπος έχει επινοήσει διάφορους τρόπους να παρακάμπτει το ίδιο το πεδίο. Εκμεταλλευόμενος τις ιδιότητες αυτού τούτου του πεδίου, το οποίο είναι πάντοτε παρών  για κάθε ον ευρισκόμενο επί της Γης.

Παράδειγμα, όταν κάνει χρήση μιας εφεύρεσης του ίδιου του ανθρώπου. 
Του  ταχύτερου και πλέον ασφαλούς μέσου μετακίνησης για μεγάλες και ταχείες μετακινήσεις:
Του γνωστού πλέον σε όλους μας, αεροπλάνου, για να ξεπεράσει τις δυσκολίες, που εμφανίζονται κατά τις αναγκαίες μετακινήσεις του, για μεγάλες αποστάσεις μετακινούμενος με τα κλασικά γήινα μέσα.

Η ένταση του πεδίου βαρύτητος στην Σελήνη είναι κατά μεγάλη προσέγγιση, περίπου (7) φορές μικρότερη από την ένταση του πεδίου βαρύτητος της Γης. 
Δεδομένου ότι η (τιμή) του είναι 1,6m/sec2 - 2m/sec2, ενώ το πεδίο βαρύτητος της Γης έχει πιο σταθερή τιμή στο ύψος της επιφάνειας της θαλάσσης, η οποία είναι από (μετρήσεις) 9,8m/sec2. 

Η συμπεριφορά της Ζωής για έναν μη γνώστη φαίνεται να είναι τυχαία, όμως κάθε άλλο παρά τυχαία είναι.  
-Κατ' αρχήν ο αγώνας για επιβίωση από την ίδια τη Ζωή, αποδεικνύει ακράδαντα την δύναμη, που είναι συνυφασμένη με την ύπαρξη της ίδιας της Ζωής μέσα στον άνθρωπο, όπως και σε κάθε άλλο ζώντα οργανισμό.
-Δεύτερον και κύριο η συνεχής ηθική βελτίωση, που επιτυγχάνεται στα έλλογα όντα, όπως είναι ο άνθρωπος. 
Αποδεικνύει αναμφισβήτητα την αξία που προσδίδει στην έλλογη Ζωή το ίδιο το ΕΊΝΑΙ, ή με άλλα λόγια το ίδιο το ΌΛΟΝ. 
-Τρίτον και σπουδαιότερο η ανάθεση στον άνθρωπο του ρόλου του ερευνητή, του ρόλου που κατέχει η  ίδια η Ζωή, που είναι ας μην ξεχνάμε και η αιτία εμφάνισής  αυτού τούτου του κόσμου.

Πολλαπλά λοιπόν και εξ ίσου σοβαρά και σεβαστά τα καθήκοντα του ανθρώπου σ' αυτή την Ζωή από τον ίδιο τον άνθρωπο και τους συνανθρώπους του.
Καθήκοντα που καλείται ο ίδιος κατ αρχήν να συνηδητοποιήσει, αναπτύσσοντας τις δυνάμεις που κρύβονται μέσα στον ίδιο, όπως και σε κάθε άλλον άνθρωπο.  

 Η Ζωή η ίδια κατέχει την κύρια αιτία ύπαρξής της.
Με άλλα λόγια η εκδήλωση ολόκληρη πιστεύω ότι συνέβη, για την εμφάνιση της Ζωής καθεαυτής.
Κι αυτή φαίνεται να είναι η μόνη αιτία της εκδήλωσης του κόσμου τούτου.
Η συνειδητοποίηση αυτής της αλήθειας για το πλέον έλλογο ον επί της Γης, που είναι ο άνθρωπος, είναι πρωταρχικής σημασίας γεγονός, για τον ίδιο τον άνθρωπο.
Δεδομένου ότι προσδίδει στον άνθρωπο την μεγάλη ευθύνη της αναζήτησης της αλήθειας για την Ζωή την ίδια. 
Και όχι μόνο, του αναθέτει ταυτόχρονα επί πλέον, να σέβεται την Ζωή, όπου υπάρχει επί της Γης, όπως της αξίζει.

Θα δώσω τέλος μιαν εικόνα της Φύσης του κόσμου όπως έχω καταλήξει μετά από συνεχή στοχασμό επάνω σ' αυτό το ζήτημα.
Κατ' αρχήν υπάρχει ένα ατέλειωτο ρευστό που αποτελεί την βάση αυτού του Κόσμου κι αυτό είναι η ΑΓΆΠΗ.
Ακολουθεί μια άλλη αλήθεια που την αντιλαμβάνονται τα ζώα και οι άνθρωποι ως μια τάση συνεχούς επικοινωνίας, κι αυτή είναι η ΕΝΌΤΗΤΑ.
Αυτή η Ενότητα έχει ως υπόβαθρο στήριξης την ΑΓΆΠΗ.
Όλη η Ανθρωπότητα παλεύει βράδυ - πρωί να λειτουργήσει μέσα στα πλαίσια αυτής της Ενότητας. 
Όταν το πετύχει αυτό, η εικόνα της κοινωνίας θα είναι η εικόνα μιας ιδανικής κοινωνίας, που θα λειτουργεί δημιουργώντας συνεχώς νέα ιδανικά.