Αναγνώστες

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

Η γνώση των νόμων της Φύσης ανοίγει τον δρόμο της μύησης στην απόλυτη αλήθεια.                 (Η μεγαλειώδης παντοδύναμη Φύση εν δράσει.)
Οι νόμοι της Φύσης ελέγχουν την ζωή όλων των όντων μέσα στην Δημιουργία.
Η ισχύς των φυσικών νόμων επεκτείνεται μέχρι τον ψυχικό κόσμο των έμβιων όντων και ιδίως του ανθρώπου. 
Στον άνθρωπο ειδικά οι φυσικοί νόμοι κατευθύνουν τα ψυχικά του φαινόμενα και διαθέσεις. 
Αυτό είναι εμφανές στο επιφαινόμενο "εγώ" κάτι, που δεν έχει αφ' εαυτού ύπαρξη.
Παρά την ανυπαρξία του όμως η παρουσία του φαντάσματος "εγώ"και ο τρόπος (επίδρασης) στην ζωή του ανθρώπου, δημιουργεί τεράστια προβλήματα.
Τόσο στα άτομα όσο και σε ολόκληρες κοινωνίες. 
Μπορούμε χάριν καλύτερης κατανόησης να παρουσιάσουμε το "εγώ", ως μια μάζα εντός του εγκεφάλου, που προκαλεί εκτροπή των σκέψεων, σύμφωνα με  νόμο της παγκόσμιας έλξης. 

Εξ άλλου ο ίδιος ο (εγκέφαλος) του ανθρώπου είναι μια μικρογραφία του σύμπαντος, σύμφωνα με τον κοσμικό νόμο της ομοιότητας των δομών σε όλη την εκδήλωση.
Επειδή όλες οι λειτουργίες της ζωής του ανθρώπου οδηγούνται απ' αυτό το καταπληκτικό όργανο που λέγεται ανθρώπινος εγκέφαλος.
Ο οποίος είναι η πολυπλοκότερη κατασκευή της Φύσης στον παρόντα κόσμο.
Μια κατασκευή που ελέγχεται πλήρως από τους φυσικούς νόμους.
  
Εξυπακούεται έτσι ότι, όλες οι λειτουργίες της ζωής του ανθρώπου συμπεριλαμβανομένης και της συμπεριφοράς αυτού, θα διέπονται από τους ίδιους φυσικούς νόμους λειτουργίας του κόσμου.

Ο άνθρωπος όμως είναι εντεταλμένος από την Φύση να της χαρίσει την αυτογνωσία.
Γι' αυτόν τον λόγο η Φύση τον έστειλε στον κόσμο, εφοδιασμένο με ένα βαρύ πυροβολικό,  το οποίο η Φύση προετοίμαζε πολλές χιλιάδες γήινες χιλιετίες.


Αυτό το όπλο που λέγεται εγκέφαλος θεωρείται ικανό να κάνει τον άνθρωπο ικανό, να υπερβεί δυσθεώρητα εμπόδια. 
Η Φύση προχώρησε βήμα-βήμα στην εξέλιξη της δομής του εγκεφάλου, από την φάση του αυστραλοπίθηκου μέχρι την τελική φάση του σοφού ανθρώπου.

Οι έρευνες των ανθρωπολόγων καταλήγουν σε διάφορα συμπεράσματα, μερικές φορές αντικρουόμενα μεταξύ τους.
Γεγονός αναμφισβήτητο είναι ότι, η μάζα του εγκεφάλου του αυστραλοπίθηκου  ήταν το 1/3 της μάζας του σημερινού ανθρώπου. 
Μέσα σε 6 εκατομμύρια γήινα χρόνια η εξέλιξη αυτή θεωρείται φυσιολογική, δεδομένου ότι ο χρόνος είναι σχετικός σύμφωνα με τις θέσεις της (θεωρίας) της σχετικότητας.

Αλλά μαζί με την μάζα του εγκεφάλου εξελίχθηκε ταυτόχρονα και η ικανότητα συνειδητοποίησης του εσωτερικού εαυτού του ανθρώπου.
Αυτό (υποστηρίζει) και ο Ηράκλειτος με την φράση "Εδηζησάμην Εμεωυτόν".
Το ίδιο ζητά από τον άνθρωπο και ο Σωκράτης λέγοντας "Γνώθι σ' Αυτόν". 

Αυτό αιτιολογεί πλήρως την παρουσία της Φύσης πίσω από την εξέλιξη του ανθρώπινου εγκεφάλου.
Το γεγονός  ότι η Φύση μετέβαλε συνεχώς τις συνθήκες διαβίωσης του πρώτου (ανθρωποειδούς). 
Αυτήν την ευκαιρία εκμεταλεύτηκε το ανθρώπινο ον για μια περαιτέρω βελτιστοποίηση της δομής του, να αναπροσαρμόζει συνεχώς τον εγκέφαλό του στο νέο περιβάλλον.  
Δεδομένου ότι  η Φύση επέλεξε το ανθρώπινο {ον} να του αναθέσει την αποστολή της αυτογνωσίας για λογαριασμό της. 
Δεν τον έφτιαξε από την αρχή τέλειο, γιατί ήθελε, να του προσδώσει την σπουδαία ιδιότητα της προσαρμοστικότητας στο περιβάλλον.

Το κοσμικό σχέδιο ήταν τέτοιο ώστε, οι περιβαντολογικές συνθήκες να μεταβάλλονται συνεχώς.
Η προσαρμοστικότητα σχετίζεται άμεσα με την εξέλιξη του εγκεφάλου και την συνειδητότητα.
Γι' αυτόν τον λόγο ανέθεσε στον άνθρωπο αυτό το καθήκον, να αποκτήσει αυτοσυνείδηση, αφού εξελιχθεί ο εγκέφαλός του, προσαρμοζόμενος συνεχώς.   
Ώστε να Της χαρίσει τελικά πλήρη αυτογνωσία.

Υπενθυμίζεται ότι πίσω από την Φύση υπάρχει το ΕΊΝΑΙ .
ΑΥΤΌ όταν εκδηλώνεται, το κάνει γιατί αυτή είναι η φύση του και δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, από του να εκδηλώσει αυτό που είναι.  
Η Φύση είναι υποχρεωμένη με την σειρά της, να αποκτήσει αυτογνωσία, για να αισθανθεί το νόημα της εκδήλωσης
Η αγωνία  της Φύσης ήταν να τελειοποιήσει  το αγαπημένο της ον, τον άνθρωπο, για να του αναθέσει αυτό το καθήκον.
Οπότε ο άνθρωπος ως τελικός αποδέκτης της ευθύνης απόκτησης αυτογνωσίας χάριν της Φύσης. 
Αναλαμβάνει αυτό το τεράστιο ηθικό χρέος στους ώμους του.
Αυτό οφείλει κατ' αρχήν να συνειδητοποιήσει.   

Προϋπόθεση για την αυτογνωσία είναι, να αποκτήσει γνώση των νόμων της Φύσης.
Για την πιο εύκολη κατανόηση  της λειτουργίας της.
Μέσα στην φύση του ανθρώπου, στο DNA του, η Φύση προνόησε.
Να εφοδιάσει τον εγκέφαλό του, με έντονο το στοιχείο της αναζήτησης και της έρευνας της Φυσικής πραγματικότητας.

Αυτό το χαρακτηριστικό δηλώνει ρητά στον άνθρωπο ότι:
Η πορεία σου είναι μια ώ άνθρωπε:
Να επιστρέψεις πίσω στην πηγή των πάντων, έχοντας στις αποσκευές σου όλη την εμπειρία που απέκτησες στην ζωή.
Γι' αυτό οφείλεις εσύ, να ψάξεις αναζητώντας τον κατάλληλο δρόμο. 

Αυτό το έμφυτο ερευνητικό πνεύμα τον οδήγησε, να αναπτύξει  επιστήμες σε διάφορους τομείς.
Την Φυσική, τα μαθηματικά, την χημεία, την βιολογία, την ιατρική, την λογοτεχνία, την ψυχολογία και όλες τις ανθρωπιστικές και επιστημονικές δραστηριότητες. 

Σ'αυτή την δραστηριότητα τον μοναδικό και βασικό ρόλο θα έπαιζε ο ήδη εξελιγμένος εγκέφαλός του. 
Σημειωτέον δε ότι η εξέλιξη του εγκεφάλου συνεχίζεται.
Όσο το περιβάλλον τροποποιείται, λόγω της Φύσης του να εξελίσσεται αφ' εαυτού, αλλά και από επεμβάσεις του  ίδιου του ανθρώπου.


Το περιβάλλον τροποποιείται διαρκώς, προσαρμοζόμενο στις αλόγιστες επεμβάσεις του ανθρώπου αφενός, και λόγω  της φύσης της ίδιας της ύλης.
Η προσαρμογή γίνεται από τον κοσμικό μηχανισμό της (ανάδρασης).
Η ύλη ούσα ζωντανή, υφίσταται τις συνέπειες της θετικής (εντροπίας) φθείρεται, γερνάει, πεθαίνει, ανανεώνεται.    
Εξ άλλου ο άνθρωπος εξελισσόμενος τείνει, να γίνεται όλο και περισσότερο κατ' εικόνα και (ομοίωση) της Φύσης. 
Αυτό το πρόγραμμα έχει μέσα στο αίμα του, έτσι θα εξελιχθεί και θα γράψει την ιστορία του.   

Η Φυσική το λέει η ίδια η λέξη, είναι η επιστήμη, που μελετάει, ερευνά και ανακαλύπτει τους νόμους της Φύσης.
Στην έρευνά της χρησιμοποιεί δυο εργαλεία, την Θεωρία και το Πείραμα.  
Η συνειδητοποίηση  των νόμων της Φύσης γίνεται κατά δυο τρόπους.
Είτε Διαισθητικά, βλέπε Χριστός, Βούδας και λοιποί δάσκαλοι, είτε με πληρότητα μέσα από μελέτη και πειραματική διαδικασία στα Πανεπιστήμια. 

Η Φυσική προετοιμάζει τον άνθρωπο για την μύηση στην αλήθεια της Φύσης καθεαυτής. 
Προσεγγίζοντας την απόλυτη αλήθεια απέχει ελάχιστα από την αυτογνωσία, που είναι και το ζητούμενο.

Το σύνολο των νόμων που ρυθμίζουν την λειτουργία της Φύσης καλείται φυσική Νομοτέλεια.

Η αλήθεια φιλείν κρύπτεσθαι.
Η νομοτέλεια κρύβεται πίσω από τα φαινόμενα. Αυτό λέει ο ποιητής με κατάλληλη φράση στην διπλανή εικόνα. 

Εδώ φυσιολογικά αναφύεται το εξής ερώτημα:
Αυτή η περίφημη (νομοτέλεια)   έχει κάποια ηθική βάση?

Η ηθική είναι ένα σύνολο κανόνων, που οφείλει να ακολουθεί ο άνθρωπος.
Για να ζει αρμονικά με τους συνανθρώπους του μέσα στις κοινωνίες, χωρίς να βλάπτει κανένα. 
Οι κανόνες της ηθικής βασίζονται σε εφαρμογή νόμων της Φύσης, για να γίνουμε οι άνθρωποι ένα με την Φύση. 
Με αποτέλεσμα να συνειδητοποιούμε αυτόματα τον πρώτο νόμο της Δημιουργίας.
Που είναι η Ενότητα.
Ταυτόχρονα περνάει μέσα μας και η ουσία της Ενότητας. 
Που είναι η Αγάπη. 
Συμπορευόμαστε έτσι με την Φύση.
Το αντίθετο είναι απώλεια ενέργειας και οδηγεί σε συγκρούσεις και δυστυχία. 

Ο Χρηστός στην επί του (όρους ομιλία) , που ήταν ένας ύμνος στην Αγάπη, έθεσε τις βάσεις μιας ηθικής συμπεριφοράς για τον άνθρωπο.
Ώστε να διάγει αρμονικά μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων. 

Εάν σήμερα στις προτροπές του, στην επί του όρους ομιλία για Αγάπη και πίστη προς τον Θεό. Αντικαταστήσουμε μέσα στο κείμενο  την λέξη Θεός με την λέξη Φύση, χωρίς φόβο και πάθος. 
Το πνεύμα της ομιλίας παίρνει τελείως άλλη μορφή και νόημα.
Στην πραγματικότητα μιλάει για μια ακατανίκητη δύναμη, που είναι η Φύση.

Ενώ η έννοια Θεός είναι αόριστη και άπιαστη για την συνείδηση του απλού ανθρώπου.
Στην αόριστη ιδέα περί την ύπαρξη Θεού γίνονται πλήθος παρανοήσεις. 
Αντί να οδηγούν οι θεωρίες των διδασκάλων σε πράξεις Αγάπης, προκαλούν πολέμους και αγριότητες.
Αντίθετα την ισχύ της Φύσης την έχουν νοιώσει στο πετσί τους όλοι οι λαοί της Γης. 

Διότι με καλές και άγιες προθέσεις, με ηθικό περιεχόμενο ξεκινούν όλοι οι εισηγητές Διδάσκαλοι την οποιαδήποτε θρησκεία.
Η απήχηση όμως στις μάζες των ανθρώπων δεν είναι πάντα η πρέπουσα.
Διότι πόσοι από τα πλήθοι των πιστών που παρακολουθούν. 
Συνειδητοποιούν το αληθινό πνεύμα και μήνυμα της διδασκαλίας?
Ο Χριστός είπε στους μαθητές του όταν ξεκίνησαν να διδάξουν την νέα θρησκεία στους λαούς. 
Μη δώτε το Άγιον τοις κυσί, μη δε βάλετε τους μαργαρίτας ημών έμπροσθεν των χοίρων...
Η απόδοση  ολόκληρου του χωρίου έχει ως εξής:

Προσέχετε πως θα μιλάτε στους ανθρώπους μέσα στον κόσμο, διότι αν είναι άξεστοι δεν θα καταλάβουν τίποτε απ' αυτά, που θα τους λέτε.
Θα νομίσουν, ότι τους κοροϊδεύετε, θα θυμώσουν και θα σας πάρουν με τις πέτρες.
Οι οπαδοί της χριστιανικής θρησκείας για παράδειγμα υπέστησαν φρικτούς  διωγμούς.
Και στο όνομα του Ιδρυτή της θρησκείας Αγάπης, χύθηκε άφθονο αίμα, αντί εκδηλώσεων Αγάπης.  Όπως οι αγριότητες των τζιχαντιστών και σωρεία ανάλογων παραδειγμάτων στην ιστορία των θρησκειών.

Ιδού ένας άλλος λόγος η σοβαρότητα του οποίου δεν φαίνεται εύκολα αν δεν δει κάποιος την εικόνα των θρησκειών που επικρατούν σε όλο τον πλανήτη Γη, σφαιρικά. 
Μια τέτοια θεώρηση δίνει απάντηση στην ποικιλία των αλλοθρήσκων, που μισούνται μεταξύ τους και καταλήγουν σε πόλεμο με αγριότητες.
Προκειμένου να επιβάλουν στους αλλόθρησκους με την βία, αυτό που εκείνοι πιστεύουν ως αληθές, για την ύπαρξη του Θεού.
Μια παγκόσμια θρησκεία σε πραγματική βάση, που να την βιώνουν καθημερινά οι πάντες, θα ήταν η μοναδική λύση στο πρόβλημα των αλλοθρήσκων.


Η έννοια της Αγάπης έχει εκφυλισθεί τελείως στην σημερινή κοινωνία.
Χρησιμοποιείται χωρίς σεβασμό με δόση ασύδοτης υποκρισίας από δήθεν πιστούς, που ενώ κάνουν προσευχή και σταυρούς με μετάνοιες μέσα στις εκκλησίες.
Όταν όμως απομακρυνθούν σε απόσταση από τον χώρο, παρανομούν ασυστόλως. 
Οι αξίες που έχουν επικρατήσει είναι υλικές με βάση το χρήμα.

Η δύναμη της Φύσης φαίνεται καθαρά στις εκδηλώσεις των φυσικών φαινομένων. 
Του κεραυνού, της βροχής, του σεισμού, της πλημμύρας, του κρύου ή της ζέστας και κάθε φυσικού φαινομένου, που στην ουσία του κρύβεται ένας φυσικός νόμος.
Ο αρχαίος ποιητής Πίνδαρος διατύπωσε τον θαυμασμό του προς την παντοδυναμία της Φύσης λέγοντας "Φυά άπαν κράτιστον"

Το ερώτημα: 
Υπάρχει Θεός?
Είναι λάθος φιλοσοφικά, γραμματικά, συντακτικά και όπως αλλιώς να το δει κανείς. 
Αφού ο Θεός είναι παντοδύναμος.
Πως είναι δυνατόν να υπάρχει, γεγονός που του αφαιρεί την ιδιότητα της παντοδυναμίας, αφού κάποια άλλη οντότητα  άρχει.

Την παντοδυναμία της Φύσης όμως κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
Διότι η παρουσία των φυσικών νόμων αμέσως θα τον διαψεύσει.