Αναγνώστες

Σάββατο, 30 Απριλίου 2016

Είναι πράγματι όλοι οι Έλληνες πολίτες ικανοί να κυβερνήσουν?


Καίριο και άξιο μελέτης το ερώτημα που τίθεται στο τίτλο αυτής της ανάρτησης.
         
Θέσεις του Πλάτωνα για την πολιτική.
Πρέπει να κυβερνούν οι άριστοι πολιτικοί άνδρες.
Όπως σε όλες τις τέχνες επιβάλλεται οι ασχολούμενοι υπεύθυνα να είναι οι άριστοι στο είδος τους και οι πλέον ειδικευμένοι.
Διότι στην περίπτωση που οι κυβερνώντες έχουν άγνοια των πολιτικών πραγμάτων ή ανεπάρκεια από την φύση τους.
Αποτελούν μέγα πλήγμα κατά της Δημοκρατίας.  
Άν η πολιτική είναι κορωνίδα των κοινωνικών δραστηριοτήτων τότε:
- Ο πολιτικός κατέχει κυρίαρχη θέση και παίζει κυρίαρχο ρόλο στην λειτουργία της κοινωνίας. 
 -Κατέχει την υπέρτατη πολιτική εξουσία και οι αποφάσεις του επηρεάζουν τις υπόλοιπες εξουσίες.
Για αυτόν τον λόγο άγνοια και ανεπάρκεια στους πολιτικούς αλλά και στους πολίτες που εκλέγουν  τους συγκεκριμένους πολιτικούς, είναι μέγα σφάλμα και απλά δεν συγχωρείται.


Μπορεί κάποιος να αντικρούσει την άποψη του Πλάτωνα για τις ικανότητες των πολιτικών λέγοντας:
Ότι καταργεί την ιδέα της άμεσης Δημοκρατίας.  
Που θεωρεί όλους τους νόμιμους πολίτες ικανούς, να κυβερνήσουν την πολιτεία.

Σε ένα τέτοιο σχόλιο υπάρχει η εξής απάντηση: 
Κατ' αρχήν η άμεση Δημοκρατία ήταν η πρώτη που καθιερώθηκε στην Αθήνα και είχε αρκετές ατέλειες.  
Για τον λόγο αυτόν αντικαταστάθηκε από την αντιπροσωπευτική (Δημοκρατία) με αναθεώρηση των νόμων της κλασικής-(άμεσης) Δημοκρατίας ανάμεσα στο 410 και 399π.χ

Τα εμφανέστερα χαρακτηριστικά  αυτού του πολιτεύματος ήταν:
-Η εκκλησία του (Δήμου)
Ήταν το σώμα εκείνο που είχαν δικαίωμα συμμετοχής.
Όλοι οι πολίτες της Αθήνας, που είχαν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις προς την πατρίδα. 
Προϋπόθεση ήταν επίσης και οι δυο γονείς να
ήταν Αθηναίοι πολίτες. 


                                                     
(Βουλή) των 500 αντιπροσώπων. 
Είναι προϊσταμένη αρχή διάρκειας ενός έτους στο τέλος του οποίου λογοδοτεί στην εκκλησία του Δήμου, η οποία είναι η μόνη, που ελέγχει την βουλή των 500.

Στο έργο «Αθηναίων Πολιτεία»  ο Αριστοτέλης αναλύει αρκετά στοιχεία αυτού του πολιτεύματος. 

Ως προς την κατάργηση ή μη της άμεσης Δημοκρατίας, από τον Πλάτωνα με τα λόγια ότι:
Πρέπει να κυβερνούν οι άριστοι. 

Η παρατήρηση του Πλάτωνος περί αρίστων πολιτικών αντρών, έχει την λογική ότι: Άριστους  πολιτικούς παρέχει μια υγιής και ισορροπημένη πολιτεία. 

Αντιμετωπίζει έτσι το πρόβλημα άμεσα στην ρίζα του.
Διότι τονίζει το γεγονός, ότι η κοινωνία και οι πολιτικοί είναι έννοιες, που τροφοδοτεί συνεχώς η μια την άλλη.
Είναι απόλυτα φυσικό μια ισορροπημένη πολιτεία που ζει με κανόνες ανθρωπισμού, να παρέχει αντίστοιχης ποιότητας, πολιτικούς που θα την κυβερνήσουν.

Υπάρχουν οι παρακάτω αξιόλογες παρατηρήσεις.
Κατ' αρχήν το ζήτημα της ικανότητος των κυβερνητών μιας χώρας, είναι απόλυτα συνυφασμένο με την παρεχόμενη παιδεία σ' αυτή την χώρα.

Εάν πρόκειται για πολίτες που έχουν περάσει όλοι  από την ίδια αξιόλογη παιδεία, ισχύει τότε και η αρχή της ισότητας των πολιτών στην Δημοκρατία.
Δεδομένου ότι μια σωστή παιδεία μπορεί εκτός από μόρφωση, να συντελέσει και στην καλλιέργεια του εσωτερικού του ανθρώπου.

Δηλαδή του πυρήνα της ύπαρξης που είναι η ψυχή του ανθρώπου. 
Οπότε μπορεί έτσι, να προσεγγίσει το άτομο περισσότερο την ιδέα Άνθρωπος. 
Θα έλεγα δηλαδή η ιδέα του Πλάτωνα περί αρίστων ότι πρέπει μόνο αυτοί, να κυβερνούν την πολιτεία. 
Αιτιολογείται αν στην φράση άριστοι προστεθεί η φράση.
Οι κατέχοντες υψηλό βαθμό παιδείας και εξειδίκευσης περί τους διάφορους  κλάδους της πολιτικής.

Η παιδεία αυτού του είδους, περιλαμβάνει δυο μέρη.
-Το ανθρωπιστικό που συνεπάγεται υψηλού βαθμού καλλιέργεια σαν συνέπεια της αποκτηθείσης παιδείας. 
-Το πρακτικό που συνεπάγεται  εξειδίκευση  σε τομείς δραστηριότητος της κοινωνίας, που απαιτούν ειδικές γνώσεις.

Αλλά στην Ελλάδα ειδικώς τα τελευταία 70 χρόνια η (παιδεία) νοσεί δραματικά. 
Αλλά όταν μια χώρα έχει παιδεία που νοσεί και όλη η η κοινωνία της χώρας αυτής νοσεί πολιτικά, ηθικά και οικονομικά. 
Οι δε πολιτικοί άντρες που προκύπτουν από μια τέτοια κοινωνία θα έχουν  ανάλογη ποιότητα.

Αποτέλεσμα της νοσηρής και μακροχρόνια μη βελτιούμενης παιδείας είναι το γεγονός, ότι η χώρα πάει από το κακό στο χειρότερο.
Δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι και πέφτει διαρκώς στην εκμετάλλευση ξένων δυνάμεων, από τις οποίες προσπαθεί, να πιαστεί για  να κρατηθεί εν ζωή.

Και η αιτία μεταφέρεται φυσιολογικά από την παιδεία στην κοινωνία και τέλος στους πολιτικούς άντρες.

Οι οποίοι δεν είναι οι άριστοι όπως προκύπτει από την μέχρι τούδε ανάλυση.
Διότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Πλατωνικής θεωρίας.  
Διαιωνίζουν δε την κακοδαιμονία της τηρουμένης (πολιτικής) με το να διορίζουν σε θέσεις κλειδιά ημετέρους. 
Εξ ίσου ανίκανους για να τους ελέγχουν άνετα.
Οπότε οι ίδιοι μπορούν να εκτελούν το παράνομο έργο τους ανεμπόδιστα.
Διότι όλος ο μηχανισμός της πολιτικής εξουσίας είναι προβληματικός.  

Αποτέλεσμα είναι να νοσεί η κοινωνία ολόκληρη.  
Εξ αιτίας της παρεχόμενης από την πολιτεία ακατάλληλης και ελλιπούς  π α ι δ ε ί ας.

Το σημερινό δυσθεώρητο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ  και στη συνέχεια η συνεχής αύξηση του από το 1974 μέχρι σήμερα.
Κατέστησαν την αποπληρωμή του χρέους πρακτικά αδύνατη και την χώρα υποταγμένη στο ξένο κεφάλαιο. 

Σε ένα πολύ περιεκτικό άρθρο της εφημερίδας Ελευθεροτυπία, που αναφέρεται στο (χρέος) της Ελλάδας.  
Περιγράφεται η Ελληνική οικονομία από την εποχή της χούντας μέχρι τις μέρες μας, με γνήσια οικονομικά στοιχεία που παρέχονται από την ΕΕ. 


Από την πτώση της χούντας το 1974 μέχρι τις μέρες μας το χρέος αυξάνεται συνεχώς. 

Η χούντα έβαλε τον θεμέλιο λίθο με ένα χρέος αρκετά σεβαστό 20,8 ποσοστό του ΑΕΠ. 

Για την κακοδαιμονία της κοινωνικής και πολιτικής εικόνας της

Ελλάδας θεμελιωδώς υπεύθυνη είναι  η παρεχόμενη από την πολιτεία παιδεία.

Όλες οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν τις τελευταίες δεκαετίες απέτυχαν παταγωδώς.
Αιτία ήταν πάντα η ακαταλληλότητα των υπουργών (μεταρρυθμιστών)
Αποτέλεσμα ήταν μια μεγάλη τρύπα στο νερό.


(το αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων)


Διότι ο κάθε μεταρρυθμιστής δεν είχε στο νου του, να επιβάλει κατάλληλες διορθώσεις στο υφιστάμενο σύστημα παιδείας.
Αλλά να το γκρεμίσει συθέμελα και να επιβάλλει εγωιστικά το δικό του, που το θεωρούσε αλάνθαστο.

Αλλά κανένας από τους επίδοξους σωτήρες της παιδείας δεν είχε υπ' όψιν του μια μεγάλη αλήθεια:
Του διέφευγε τελείως ποιο ήταν το υλικό, που αναλάμβανε να μεταρρυθμίσει. 
Γι' αυτόν τον ακριβώς τον λόγο όλες κατάληξαν σε παταγώδη αποτυχία.

Κατάλληλος μεταρρυθμιστής υπουργός παιδείας θεωρείται  εκείνος ο Άνθρωπος με τα εξής απλά, αλλά δυσεύρετα προσόντα. 

- Να έχει ζυμωθεί σε όλες τις βαθμίδες της παιδείας, να προέρχεται δηλαδή από τους κόλπους της.
-Να είναι πάνω απ' όλα Άνθρωπος, ηθικός και αμερόληπτος και να μην κατέχει Ακαδημαϊκούς τίτλους.
Που αυξάνουν το εγώ και η εκτίμηση για την πραγματικότητα παραμορφώνεται αντιστοίχως. 
-Μια ικανοποιητική μετεκπαίδευση στα ζητήματα της παιδείας θεωρείται απαραίτητη.
-Η καλύτερη εξειδίκευση τελικά αποκτάται με την πείρα.
Με απαραίτητη προϋπόθεση την αγάπη και το ενδιαφέρον που έχει για το αντικείμενο. 
-Να έχει φαντασία και όραμα για το πως βλέπει μια παιδεία Εθνική-Ελληνική και όχι ξενόφερτη. 
Συνδυάζοντας κατάλληλα το θεωρητικό με το πρακτικό μέρος της κάθε ειδικότητας.  

Θα πληρεί τότε τον όρο, που θέτει ο Πλάτωνας περί αρίστων, που πρέπει  να κυβερνήσουν  την πολιτεία.

Αν αριστοποιηθεί κάποτε η παιδεία, θα είναι μια μακροχρόνια επένδυση.
Με διάρκεια περίπου 18 χρόνια. 
Όσο διαρκούν οι τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης, που  παρέχουν την βάση, για την ετοιμασία των αρίστων πολιτών στην χώρα μας.

Είναι τότε πολύ πιθανόν να ξεπεράσει η Ελληνική κοινωνία τα δεινά του παρελθόντος των περιόδων κατοχής από ξένες προς την Ελληνική παράδοση και νοοτροπία δυνάμεις.
Αυτές που την έχουν, φορτώσει με όλες τις κακές συνήθειες, που αμαυρώνουν την ποιότητα του Ελληνικού  λαού.
 Όλες οι νοοτροπίες που ουδεμίαν σχέσιν έχουν με το  πνεύμα του αυθεντικού Ελληνισμού, προέρχονται από ξένες επιρροές.

Συνήθειες που σε συζητήσεις μεταξύ ποτού και φαγητού εγωιστικά τις καταδικάζουμε, αλλά μόνο στα λόγια.
Διότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο κακό επιφέρουν στο σύνολο αλλά και στα άτομα μεμονωμένα.  

Πρέπει να αλλάξει η ιδέα, που πλανάται στην ατμόσφαιρα, ότι για όλα φταίνε οι άλλοι.
Αυτή η θέση είναι η ρίζα της ανθρώπινης ανευθυνότητας.                                                (Ακαδημία του Πλάτωνος).

Αυτό μπορεί να καταστεί δυνατόν στην περίπτωση που οι κυβερνήτες τις χώρας επιλέγονται μεταξύ των αρίστων πολιτών.
Μεταξύ αυτών που έχουν πάρει την ανώτατη παιδεία στην πολιτική και έχουν άριστο ήθος. 
Αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει να δημιουργηθεί κατάλληλη
μεταρρύθμιση στην παρεχόμενη παιδεία.  
Η τρίτη βαθμίδα εκπαίδευσης μπορεί να περιλαμβάνει σχολές, που να προετοιμάζουν τους άριστους για την διακυβέρνηση της χώρας. 
Κάτι που να προσομοιάζει με την (Ακαδημία) του Πλάτωνος, αλλά προσαρμοσμένο στα σημερινά δεδομένα.
Αλλά θα έχει όμως τις βάσεις της κλασικής Ελληνικής παιδείας, που ήταν το πνεύμα της Ακαδημίας.

Οικονομία και Παιδεία: 
Είναι δυο σταθερές της υγείας μιας χώρας, που η μία έχει άμεση επίδραση πάνω στην άλλη. 
Η αλληλεξάρτηση των εννοιών  παιδεία και οικονομία είναι του ίδιου τύπου.
Όπως η αλληλεξάρτηση των εννοιών πολιτικοί και κοινωνία που αναφέρθηκε στην αρχή του κειμένου. 
Η αλληλεπίδραση είναι μακροχρόνια αλλά σταθερή αξια και στις δυο περιπτώσεις.

Λόγω του τρίτου μνημονίου ακούγεται, ότι θα μειώσουν τις ήδη μειωμένες δαπάνες (4,1 % του  ΑΕΠ) για την παιδεία με μείωση των ωρών διδασκαλίας.
Παράλληλα δε  θα αυξήσουν τους φόρους, ενώ είναι πιθανόν ταυτόχρονα να  μειωθούν   μισθοί και συντάξεις.

Δεν ξέρω ποιος εγκέφαλος εμπνεόμενος από τι, παίρνει τέτοιες αλλοπρόσαλλες αποφάσεις. 
Τέτοιες μεγαλοφυείς σκέψεις δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν από ανθρώπινο εγκέφαλο, όσο αδαής και να είναι.
Πόσο μάλλον όταν οι αποφάσεις αυτές αφορούν στην εύρυθμο λειτουργία μιας χώρας και ενός ολόκληρου λαού.
Αν ρωτήσεις και ένα μικρό παιδί που δεν έχει ιδέα από οικονομικά:
Πόσα λεφτά πρέπει να έχεις για να πάρεις το κουλουράκι, που τρως στο διάλειμμα?
Η απάντησή του θα είναι αποστομωτική, θα σου πει, έλα τώρα, δεν σε μάθανε απλή αριθμητική στο σχολείο?
Αν δεν έχεις λεφτά δεν τρως κουλούρι!  

Πως είναι δυνατόν σοφοί μου εγκέφαλοι να πληρωθούν επιπλέον φόροι με ταυτόχρονη μείωση των αποδοχών.
Αν πετύχουν κάτι τέτοιο οι Έλληνες πολίτες θα πρέπει να κληθεί επειγόντως ο μέγας θαυματοποιός 
ονόματι Κόπερφιλντ να του κάνουν επιμορφωτικό σεμινάριο. 
Τι είναι δηλαδή κύριε Κόπερφιλντ η εξαφάνιση ενός τραίνου μπροστά στην επίλυση του προβλήματος της διατήρησης εν ζωή χωρίς καθόλου διατροφή. 
Να μην τρως δηλαδή τίποτα και παρ' όλα ταύτα να διατηρείσαι εν ζωή και να πληρώνεις τους φόρους.
Πολύ σπουδαίο θαύμα η ανατροπή του θεμελιώδους νόμου της Φύσης, του νόμου της Διατήρησης της Ενέργειας. 

Η λύση έχει δοθεί μπορεί να είναι μακροπρόθεσμη αλλά είναι η μόνη λύση.
Σε  όλα τα στραβά που συμβαίνουν η αιτία είναι πάντοτε μια:
Η π α ι δ ε ί α. 
Ο μέγας Πλάτων  το επεσήμανε περίπου 2500 χρόνια πριν.  (427 π.χ - 347 π.χ).

Οι άριστοι μεταξύ των πολιτών πρέπει να κυβερνούν μια χώρα.

Οι δε  άριστοι θα προκύψουν μόνο μέσα από τους κόλπους μιας συγκροτημένης με γνώση παιδείας.
Οι σταθερές οικονομία και παιδεία πρέπει και αρκεί να αναπτύσσονται μέσα σε ένα περιβάλλον (ισονομίας) και (Δημοκρατίας).