Αναγνώστες

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Η εναρμόνιση με τους νόμους της Φύσης χαρίζει στον Άνθρωπο σωματική και πνευματική υγεία. Η τήρηση των νόμων της πολιτείας, συνεπάγεται ολοκληρωτική Ελευθερία.Η σύμπλευση με το παιχνίδι της Φύσης συνεπάγεται υγεία σωματική αλλά και πνευματική.
Η σημασία ως άνω της πρότασης προυποθέτει τήρηση των  βασικών  αρχών λειτουργίας της Φύσης.
-Δηλαδή αποφυγή  σπατάλης της διατιθέμενης από τη Φύση για μας ενέργεια.
Η Φύση με την σειρά της μας υποδεικνύει το σωστό με την συμπεριφορά της, διότι δεν σπαταλά κατά την λειτουργία της ούτε ένα 1erg. .
Το erg είναι η μικρότερη μονάδα μέτρησης έργου στην Φυσική.
-Στην Ζωή μας να μην υπερβαίνουμε το μέτρο ούτε στο φαγητό, ούτε στα λόγια, ούτε στην διασκέδαση
-Στους άλλους να δείχνουμε πάντοτε Αγάπη και κατανόηση. 

Όταν τηρούμε τους κανόνες της πολιτείας, ο νους παραμένει ελεύθερος, απαλλαγμένος από σκουπίδια, έτοιμος για επίλυση προβλημάτων Ζωής.
Πάντα έτοιμος στην διάθεση του ανθρώπου. 

Εάν όμως παραβαίνουμε τους νόμους της πολιτείας, όποιοι και να είναι αυτοί.
Οι συνέπειες, εκτός της τιμωρίας από τα όργανα της πολιτείας, αμαυρώνουν και την ηθική μας υπόσταση.
Συνεπώς ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα σημαντικό μέρος της κοινωνίας.
Με ότι αυτό συνεπάγεται, για την επιβίωσή μας στο κοινωνικό σύνολο.
Δυσκολεύεται με άλλα λόγια η ομαλή πορεία της Ζωής.

Οι πνευματικοί άνθρωποι που έχουν ταχθεί να εισάγουν νέες ιδέες στην κοινωνία.
Υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν έγερση αντίθετων δυνάμεων. 
Οι οποίες θα δημιουργήσουν εμπόδια στην προσπάθεια διεξαγωγής  του έργου τους. 
-Ο Χρηστός  προέτρεπε τους μαθητές του, όταν τους ξεκίναγε, να διδάξουν τον λόγο του Θεού, με τα λόγια: 
Μη δότε το Άγιον τοις κησί, μηδέ βάλητε τους μαργαρίτας ημών έμπροσθεν των χοίρων, μήποτε καταπατήσουσιν αυτούς και στραφέντες ρήξωσιν υμάς.
Το νόημα είναι το ίδιο, σαν να τους έλεγε: Προσέξτε, πως θα κάνετε την διδασκαλία της Αγάπης πιο ομαλά αποδεκτή.  
   
Είναι απλά θέμα τέχνης του λόγου, ώστε να αποφευχθεί η αναμενόμενη αντίδραση. 
Από την Φυσική γνωρίζουμε, ότι η αντίδραση λόγω αδράνειας μειώνεται σημαντικά, όσο πιο ομαλά αυξάνεται η δύναμη. 

Ο Σωκράτης παρ' όλη την σωστή διδασκαλία του, η οποία ήταν πλήρης ηθικών καινοτομιών, ήρθε σε αντίθεση με τη διοίκηση της πολιτείας λόγω παρανόησης των λόγων του.
Κατηγορήθηκε ότι διαφθείρει τους νέους και καταδικάστηκε σε θάνατο.
Ο ίδιος ο Σωκράτης πήρε με την θέλησή του το κώνειο και οδηγήθηκε στον θάνατο, για ένα και μόνο λόγο: 
Ο λόγος ήταν να μην έρθη σε αντίθεση με τους νόμους της πολιτείας.   


Αυτό επιβάλει εξ άλλου και ο κοσμικός  νόμος της αναλογίας των (δομών) στην εκδήλωση.
Που σημαίνει τήρηση αναλογίας μεταξύ της υλικής δομής και λειτουργίας της Δημιουργίας και της αντίστοιχης πνευματικής υπόστασης αυτής.
Αν θεωρηθεί ότι το απαρέμφατον ΕΊΝΑΙ παριστάνει το ανεκδήλωτο και το Γίγνεσθαι το εκδηλωμένο. 
Ο νόμος της ομοιότητος των δομών εφαρμόζεται στο ζεύγος ΕΊΝΑΙ-Γίγνεσθαι.  

Το απαρέμφατο ΕΊΝΑΙ εκπροσωπεί το ανεκδήλωτο, το δε Γίγνεσθαι αντιστοιχεί στην εκδηλωμένη Φύση, δηλαδή στην υλική πραγματικότητα. 

Στην υλική πραγματικότητα ισχύουν όλοι οι νόμοι της Φύσης.
Στο ανεκδήλωτο ΕΊΝΑΙ οι νόμοι υπάρχουν μόνο σαν ιδέες, εκεί κυριαρχεί η πιθανότητα να συμβούν γεγονότα.
Αντιστοίχως το αυτό συμβαίνει στην περίπτωση της σχέσης μακρόκοσμου και μικροκόσμου.
Η σχέση αναδεικνύεται υπό τον νόμο της αναλογίας των (δομών). 
(Περισσότερα στο βίντεο στην αρχή της ανάρτησης). 
Παράδειγμα, η δομή του Ηλιακού συστήματος με την δομή του ατόμου της ύλης.

Το πέρασμα από τον μακρόκοσμο στον μικρόκοσμο συμβαίνει, όταν περάσουμε την ενεργειακή πύλη της σταθεράς δράσεως του  Plank, που είναι το γνωστό: 
              h≈ 6,62610(-34)Joule.sec.
Η τιμή αυτή  καθορίζει το ελάχιστο όριο δράσης στο σύμπαν.
Σημείωση: Το  (-34) είναι εκθέτης με βάση το 10.
Δηλαδή το h είναι μια ελάχιστη δράση, ποσοτικά: 
Το 6,62 βρίσκεται μετά το κόμμα και 34 μηδενικά. Ένα  μηδαμινό δηλαδή ποσό, μικρότερο και από την τάξη μεγέθους ενός ηλεκτρονίου.  


Η σταθερά δράσεως του Πλανκ h είναι το ενεργειακό κατώφλι στο πέρασμα, από τον χώρο της νομοτέλειας στον χώρο των πιθανοτήτων.
Από την "πραγματικότητα" στην πιθανότητα.
H αιτιοκρατία που χαρακτηρίζει την κλασσική φυσική και που όλοι αντιλαμβανόμαστε, δεν ισχύει στον μικρόκοσμο.
Εκεί ο χώρος  χαρακτηρίζεται από πιθανολογική προβλεψιμότητα (κβαντική φυσική).

Η Φύση είναι τόσο μακρόκοσμος όσο και μικρόκοσμος. 
Η Φύση κατοικεί στο εγκέφαλο του ανθρώπου.
Ο λόγος που επέλεξε η Φύση τον εγκέφαλο, για κύρια κατοικία της.
Είναι γιατί μόνο μέσω αυτού του οργάνου, μπορεί να εκτελέσει τις πολύπλοκες διεργασίες, για απόκτηση της Αυτογνωσίας.
Για αυτόν τον λόγο,  το όργανο εγκέφαλος θεωρείται επιστημονικά η τελειότερη δομή στην εκδηλωμένη Φύση.

Ο άνθρωπος είναι κυρίως ο εγκέφαλος του.
Ένας απλός συλλογισμός, σαν αυτούς, που μαθαίνουν τα παιδιά στο δημοτικό σχολείο, καταλήγει εύκολα στο ότι:
Ο Άνθρωπος είναι αυτούσια η εκδηλωμένη Φύση. 
Αυτό σημαίνει ότι,σε κάθε συμβάν στην Φύση, ήτοι σε όλο το (σύμπαν), ο άνθρωπος καθίσταται ασυνείδητα συμμέτοχος.

Με βάσει τα όσα εξετέθησαν μέχρις στιγμής, ο άνθρωπος δεν δικαιούται να παρεκκλίνει ούτε κατά ένα κόμμα από την νομοτέλεια της (Φύσης).
Γιατί τότε ανατρέπει άθελά του ολόκληρη την κοσμική τάξη.
Δεδομένου ότι και οι νόμοι της πολιτείας γράφτηκαν από ανθρώπους, είναι κι αυτοί έργο της Φύσης, έστω κατά μια πρώτη προσέγγιση.

Διότι η Φύση μέσω του ανθρώπου,  στην συγκρότηση μιας πολιτείας, ακολουθεί την γνωστή μέθοδο που αποκαλείται:
Δοκιμή και σφάλμα (trial and error).
Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή πραγματοποιείται σειρά προσπαθειών με βελτιούμενα διαρκώς αποτελέσματα μέχρι την τελική επιτυχία του επιδιωκόμενου σκοπού.
Αυτός είναι ο στόχος που επιχειρείται σήμερα στις συνεδριάσεις των κοινοβουλίων των Δημοκρατικών κρατών της Γης. 


Η τήρηση των νόμων της πολιτείας  χαρίζει την κοινωνική Ελευθερία και όχι μόνο, διότι η κοινωνική Ελευθερία συνεπάγεται και την νοητική τοιαύτη.
Ο Καζαντζάκης με επιθυμία δική του είχε ζητήσει, να τοποθετηθεί  επάνω στον τάφο του επιγραφή με τα λόγια:
Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι Λεύτερος.

Τα αγαθά Υγεία και  Ελευθερία χαρίζονται σε ατμόσφαιρα Ενότητας, που είναι ο πρώτος νόμος της εκδήλωσης.
Δεδομένου δε, ότι το υπόβαθρο της Ενότητας είναι  η Αγάπη, τα δυο αυτά αγαθά από μόνα τους αποτελούν εγγύηση, μιας ελεύθερης και δημιουργικής Ζωής