Αναγνώστες

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

Κριμένη Αρμονία!

Πίσω από τα φαινόμενα κρύβονται οι νόμοι της Φύσης που τα κατευθύνουν.
Η  διπλανή εικόνα Γιν και Γιανγκ εκφράζει την αρμονία του κόσμου των αντιθέσεων. (Περισσότερα)...  

Όταν πέσει ένα σώμα από τον 4ο όροφο της πολυκατοικίας, θα φτάσει με ορμή στο έδαφος του ισογείου.
Έχω μια εμπειρία  των αποτελεσμάτων της πτώσεως ζώντος οργανισμού από αρκετό ύψος. 

Προ καιρού έπεσε ο γάτος μου από το μπαλκόνι του  4ου ορόφου.
Πιθανόν από  ερωτική απογοήτευση θέλησε  να βάλει τέρμα στην γατίσια ζωή του, ή πήδηξε για να πιάσει μια πεταλούδα.
Ευτυχώς την γλύτωσε, εφτάψυχες οι γάτες ως συνηθίζεται να λέγεται. 
Αλλά μετά τον έτρεχα στους γιατρούς για να τον επισκευάσουν.
Ακολούθησε μια σειρά από συνέπειες σε γήινη κλίμακα, οι οποίες βασίζονταν όλες σε φυσικούς νόμους.

Απλό και συνηθισμένο  φαινόμενο η πτώση εντός του πεδίου βαρύτητας, αλλά πίσω απ' αυτό κρύβεται ένας κοσμικός νόμος.


Ο νόμος της παγκόσμιας έλξης που ρυθμίζει την εύρυθμη λειτουργία ολοκλήρου του σύμπαντος. 
Στο περιβάλλον της γης ο νόμος παίρνει την ισχύ του πεδίου βαρύτητας, που ελέγχει την πτώση των σωμάτων.

Η πτώση των σωμάτων εντός του πεδίου βαρύτητας βάζει σε εφαρμογή και έναν άλλο νόμο.
Τον νόμο διατήρησης της ενέργειας σε  κάθε μεταβολή μέσα στον κόσμο.
Όταν το σώμα βρίσκεται μέσα στο πεδίο βαρύτητας, έχει μια δυναμική (ενέργεια), μπορεί δηλαδή να παράξει ίσης ποσότητας έργο.
Η ενέργεια βρίσκεται αποθηκευμένη μέσα στο σώμα υπό μορφή δυναμικής ενέργειας και μπορεί να παράξει ισόποσο έργο όταν αλλάξει θέση εντός του πεδίου.
Η αλληλουχία μετατροπών συνεχίζεται επ' άπειρον. 

Ένα αντικείμενο σε κάποια θέση μέσα στο πεδίο βαρύτητας έχει μια δυναμική ενέργεια.
Δυναμική ενέργεια μηδέν αντιστοιχεί στην επιφάνεια της θάλασσας. 
Επομένως στον 4ο όροφο της πολυκατοικίας η τιμή της δυναμικής ενέργειας είναι διάφορη του μηδενός. 
Η τιμή της υπολογίζεται από τον εξής τύπο:
E=Bxh
{Ε (δυναμική) = Β (βάρος) επί το h (ύψος) από την επιφάνεια της θάλασσας ή από άλλη θέση διάφορη της μηδενικής}.
Όταν φτάσει στο έδαφος όλη η δυναμική ενέργεια έχει μετατραπεί σε κινητική λόγω της ταχύτητας. 
Οι ενέργειες δυναμική και κινητική είναι ίσες.
Επαληθεύεται δηλαδή ο νόμος διατήρησης της ενέργειας.

Τι γίνεται αυτή η κινητική ενέργεια που έχει αποκτήσει όταν φτάσει στο έδαφος.
Η απάντηση είναι:
Παραμόρφωση και θερμότητα μετά την κρούση.
Με βάση τον νόμο διατήρησης της ενέργειας οι δυο ενέργειες δυναμική και κινητική στο τέλος της διαδρομής είναι ίσες.   
Και η ιστορία συνεχίζεται. 
Η παραγόμενη ενέργεια στην οποία μετετράπη η κινητική ενέργεια κρούσης με το έδαφος, απορροφάται από το έδαφος εν μέρει και από το αντικείμενο η υπόλοιπη. 

Στη συνέχεια: 
Η ενέργεια που απορροφήθηκε από το αντικείμενο έγινε θερμότητα.
Αυτή η θερμότητα προκάλεσε με την σειρά της παραμόρφωση το αντικειμένου.
Έγινε δηλαδή ενέργεια  παραμόρφωσης του αντικειμένου και παραμένει αποθηκευμένη εκεί. 
Θα απορροφηθεί από μια εξωτερική αιτία που θα επαναφέρει το αντικείμενο στην αρχική του μορφή. 
Αυτή η εξωτερική αιτία δαπανά ενέργεια επαναφοράς του αντικειμένου στην αρχική του μορφή.
Και συνεχίζεται αυτή η ανταλλαγή των ενεργειών επ' άπειρον.

Το ίδιο  συμβαίνει και με το ποσοστό ενέργειας που απορρόφησε το έδαφος.
Εκεί αρχίζει ένας άλλος κύκλος μετατροπών της ενέργειας σε διάφορες μορφές.
Σε όλες αυτές τις μετατροπές ισχύει πάντα ο νόμος διατήρησης της ενέργειας  

Συμπέρασμα:
Μια απλή πτώση αντικειμένου εντός του πεδίου βαρύτητας κρύβει μέσα της δυο παγκόσμιους νόμους και μια σειρά άλλων νόμων, που διέπουν την κίνηση των σωμάτων.
Οι νόμοι που ρυθμίζουν την κίνηση   των σωμάτων έχουν καθιερωθεί από μελέτες του Φυσικού Newton. 
Οι δυο παγκόσμιοι νόμοι είναι:  
Ο νόμος παγκόσμιας έλξης και ο νόμος διατήρησης της ενέργειας.  

Ο Ηράκλειτος είχε δώσει μιαν γενικότερη έκφραση του ενεργειακού ζητήματος στην εκδήλωση με την κατωτέρω διατύπωση:Κόσμον τόνδε τον αυτόν απάντων, ούτε τις Θεών ενοποίησεν ούτε  ανθρώπων, αλλ΄ ήν αεί και εστίν και έστε πυρ αείζωον απτόμενον μέτρα και αποσβενύμενον μέτρα.  
Η ακριβής μετάφραση της ρήσης του Ηράκλειτου εμφανίζεται στην ως άνω εικόνα.
Εν ολίγοις αυτός ο κόσμος δεν περιέχει  τίποτε άλλο από ενέργεια.
Η ενέργεια αυτή  βρίσκεται σε έναν διαρκή κύκλο μετατροπών στις διάφορες μορφές της ύλης.
Οι μετατροπές αυτές πραγματοποιούνται υπό την αυστηρή τήρηση Φυσικών νόμων.
Εξετάζω την φράση:
Απτόμενον μέτρα και αποσβενύμενον μέτρα.
Κατά τις μεταβολές της ενέργειας διατηρείται πάντοτε το μέτρο.
Το μέτρο συνεπάγεται  Αρμονία. 

Την ισοδυναμία μάζας και ενέργειας έδωσε ο Einstein με την απλή σχέση:
E=mc2 
{ Η ενέργεια (Ε) ισούται με την μάζα (m) επί την ταχύτητα του φωτός (c) στο τετράγωνο (2) }

H αλήθεια της πρότασης περί ισοδυναμίας μάζης και ενέργειας του Einstein έρχεται να επιβεβαιώσει  πλήρως τον Ηράκλειτο.
Όλος ο υλικός κόσμος δεν είναι τίποτε άλλο από ενέργεια η οποία μεταλλάσσεται σε διάφορες μορφές ύλης.

Με την ευκαιρία αναφοράς της φράσης του Ηράκλειτου προσθέτω την εξής παρατήρηση.
Η φράση της εικόνας επιλύει μια και έξω το ερώτημα της προέλευσης του κόσμου.
Μην αναζητάτε αρχή του κόσμου, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.Ο κόσμος ήταν, είναι και θα είναι μια ενέργεια που μετατρέπεται συνεχώς σε διάφορες μορφές ύλης υπό την δράση κοσμικών νόμων. 

Όλες οι ενεργειακές μετατροπές  εντός του κόσμου γίνονται με την αυστηρή τήρηση Φυσικών νόμων.
Οι νόμοι τίθενται σε εφαρμογή κατά την διάρκεια μετατροπών της ύλης. 
Τα πάντα ρει και ουδέν μένει (Ηράκλειτος).
Συνεπώς ο κόσμος βρίσκεται σε διαρκή μετατροπή σύμφωνα πάντα με την Φυσική νομοτέλεια.
Αυτή είναι η Κριμένη Αρμονία πίσω από την
φαινόμενη αλλαγή του κόσμου.

Στην νομοτέλεια αυτή υπόκειται το σώμα και η ζωή του ανθρώπου και όλων των έμβιων όντων.
Η λειτουργία του εγκεφάλου δεν είναι τίποτε άλλο από μια σειρά ηλεκτροχημικών αντιδράσεων.
Αυτές οι αντιδράσεις μεταφέρουν τις πληροφορίες που δυναμοποιούν  το έργο του εγκεφάλου. 

Ο (έρωτας) που κατευθύνει τις τύχες των ανθρώπων είναι μια παραλλαγή του νόμου της παγκόσμιας έλξης στην έμβια ύλη.
Ακόμα και οι δράσεις των ανθρώπων στις κοινωνικές του σχέσεις υπακούν στους ίδιους νόμους.
Από οντολογική άποψη ο έρωτας συνενώνει τα κατακερματισμένα τμήματα του όντος που επήλθαν κατά την εκδήλωση του όντος σε κόσμο. 
Επαναφέρει δηλαδή την κατακερματισμένη ενότητα του όντος.

Το κείμενο αυτό γράφτηκε για να τονιστεί η αξία και ο ρόλος των φυσικών νόμων στην εκδήλωση του κόσμου. 
Η λειτουργία των φυσικών νόμων πίσω από τα φαινόμενα δημιουργεί την Κριμένη  Αρμονία του κόσμου.

Στο βιβλίο του Όσσο "Κριμένη Αρμονία"ο Όσσο αναλύει τις ρήσεις του Ηράκλειτου διεξοδικά και καταλήγει  σε ανάλογο αποτέλεσμα με βάση ένα αξιακό σύστημα ηθικών αρχών. 
Η ίδια κατάληξη
μπορεί να επιτευχθεί επίσης  με βάση  χρήση την Φυσική νομοτέλεια της εκδήλωσης. 
Υπάρχει μια σαφής διαφορά μεταξύ των δυο οπτικών γωνιών.

Η μεν χρήση της φυσικής νομοτέλειας λαμβάνεται ως αιτία της κριμένης αρμονίας στην εκδήλωση του Είναι σε κόσμο.  
Η οπτική γωνία που Όσσο βλέπει την Κριμένη Αρμονία από (ηθική) άποψη.

Χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω την πρώτη άποψη, νομίζω όμως ότι η οπτική γωνία του Όσσο έχει πολύ πιο πρακτικό χαρακτήρα.
Γιατί δεν ασχολείται με τις φυσικές αιτίες, αλλά μπαίνει κατ' ευθείαν στον άνθρωπο.
Και εξετάζει τις αιτίες, που συνθέτουν την δυνατότητα που του προσφέρεται από την Φύση για συνειδητοποίηση και τελική θέοση.     

Επίσης ο Όσσο χρησιμοποιεί συχνά την έννοια του ("εγώ"), στις διάφορες σκέψεις του πάνω στις ρήσεις του Ηράκλειτου.

Συμπληρώνω εδώ πως βλέπω το "εγώ" σαν συνέπεια λειτουργίας των Φυσικών νόμων.
Το "εγώ"είναι μια δυναμική ενέργεια.
Αυτή η δυναμική ενέργεια είναι η ελάχιστη μεταξύ όλων των τιμών που μπορεί να καταλάβει ο Νους του ανθρώπου.
Αντίστοιχη ενέργεια καταλαμβάνει το εκκρεμές στην κατώτατη θέση ισορροπίας
Ο Νους στην θέση ισορροπίας παραμένει αδρανής, αισθάνεται ασφάλεια.
Κάνει όμως ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να διατηρήσει αυτή την ασφάλεια.

Αντίθετα όταν έχει εξωτερικές διεγέρσεις πρέπει να εργάζεται να αποδίδει ωφέλιμο έργο. 
Να γιατί προτιμάει ο Νους να λειτουργεί ως επί το πλείστον στην ψεύτικη ενεργειακή στάθμη που λέγεται "εγώ".
Είναι ψεύτικη διότι δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.
Είναι μια επινόηση του Νου, ένα καταφύγιο στο οποίο νοιώθει ασφάλεια.

Στο βιβλίο του Όσσο Κριμένη Αρμονία ο συγγραφέας εκθέτει τις σκέψεις του βασισμένες στις ρήσεις του Ηράκλειτου.

Το βιβλίο κατά τα άλλα είναι μαγευτικό.
Ιδιαίτερα δε χρήσιμο, γιατί μπαίνει στα ίσια στο κύριο πρόβλημα της ανθρωπότητας που είναι καθαρά ηθικό.

Το έχω στην πρώτη θέση στην βιβλιοθήκη  μου και συχνά το συμβουλεύομαι. 
Το συνιστώ  ανεπιφύλακτα σε κάθε άνθρωπο, που θέλει να συνειδητοποίηση την αλήθεια της ζωής, να χαράξει τον δρόμο προς την τελειοποίησή του.