Αναγνώστες

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

Πραγματικότητα & Όνειρο, σε σύγκριση με Αρμονία & Χάος.

Στον τίτλο αυτής της ανάρτησης εμφανίζονται δυο ζεύγη αντιθέτων εννοιών. 
Αυτός είναι ο τρόπος εξ άλλου με τον
οποίο η Φύση εκδηλώνεται σε κόσμο.

Θα αποδειχθεί όμως στην συνέχεια ότι η σύνθεση των αντιθέτων οδηγεί πάλι σε αρμονία.
Οι  έννοιες των δυο ζευγών του τίτλου θα αντικατασταθούν με σύμβολα, για πιο εύκολο χειρισμό της διατύπωσης.

Οι συμβολισμοί είναι:
Η πραγματικότητα συμβολίζεται με (Α), ή αρμονία με (Β), το όνειρο με (Α*) και το χάος με (Β*)
Η χιαστί σύγκριση των ζευγών είναι: 
  
Πρώτο ζεύγος:
Πραγματικότητα -Αρμονία.
Η πραγματικότητα (Α) διέπεται από τους φυσικούς νόμους.
Η αρμονία (Β) χρειάζεται τους νόμους για να αποκτήσει οντότητα.
Συνεπώς η πραγματικότητα εμπεριέχει την αρμονία.

Δεύτερο ζεύγος: 
Όνειρο - Χάος.
Στο όνειρο καταργούνται οι νόμοι της Φύσης.
Tο χάος χαρακτηρίζεται από απουσία νόμων.  
Στο χάος ισχύει μόνο η πιθανότητα και κανένας άλλος φυσικός νόμος.
Συνεπώς το όνειρο εμπεριέχει το χάος. 

Με βάση την θεωρία των συνόλων οι προηγούμενες έννοιες κατατάσσονται ως εξής: 

Η αρμονία (Β)  είναι υποσύνολο της πραγματικότητας (Α).
Το δε χάος (Β*) αποτελεί υποσύνολο του ονείρου (Β*).
Από την σύγκριση των συνόλων έπεται  ότι, υπάρχουν περιοχές στην πραγματικότητα που δεν ισχύει η αρμονία
Και περιοχές στο σύνολο  όνειρο που δεν ισχύει το χάος.

Οι έννοιες σύνολο και υποσύνολο εξηγούνται παραστατικά και τοπολογικά στο παρακάτω σχήμα σύμφωνα με την θεωρία των συνόλων.


                                           (Θεωρία των συνόλων)

Συνεπώς στην πραγματικότητα ο άνθρωπος ζει και θαυμάζει την αρμονία και την ομορφιά που αναδύει η Φύση.

Στο όνειρο ο άνθρωπος πραγματοποιεί μέσα στο χάος και την ανομία, όλες τις απωθημένες επιθυμίες που είχε στην πραγματικότητα.
Αντιλαμβανόμαστε ότι, η σύνθεση των αντιθέτων οδηγεί σε νέα αρμονία.

Η ομορφιά στην εκδήλωση τς Φύσης σε κόσμο οφείλεται στην αρμονία των αντιθέσεων.  
Η Φύση με άλλα λόγια από την σύνθεση των αντιθέσεων αναδύει νέα αρμονία και ομορφιά. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ  ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ
Γενικεύοντας το ως άνω συμπέρασμα προκύπτει ότι:
Οπουδήποτε ζεύγος αντιθέτων και αν επιλεγεί μέσα από την εκδήλωση και γίνει χιαστί σύγκριση με άλλο τυχαίο ζεύγος αντιθέτων: 
Θα προκύψει και πάλι σχέση ομοιότητας.
Αυτή είναι η ομορφιά και μαγεία της Φύσης. 
Για παράδειγμα έστω τα ζεύγη:
Φως - Σκοτάδι και Μίσος - Αγάπη.
Η χιαστί σύγκριση των δυο ζευγών όπως στο αρχικό παράδειγμα καταλήγει σε νέα ομοιότητα.

Στο όνειρό τους πολλοί άνθρωποι βλέπουν ότι πετούν ελεύθεροι στον αέρα. 
Είναι μια θεληματική κατάργηση  του νόμου της βαρύτητας.
Η φύση του  όνειρου είναι τέτοια ώστε να υπάρχει η πιθανότητα πραγματοποίησης εκείνων των επιθυμιών των ανθρώπων, που δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν στον πραγματικό χώρο.

Αναιρούνται  με άλλα λόγια οι φυσικοί νόμοι στα όνειρα.
Η συνείδηση λειτουργεί τελείως ελεύθερη από τους δεσμούς της αιτιοκρατίας και την νομοτέλεια της Φύσης.
Κατευθύνεται αποκλειστικά από την θέληση της οντότητας.

Ο άνθρωπος,  αρκετές φορές παραβαίνει τους νόμους της πολιτείας για διάφορες αιτίες.
Για  τον λόγο αυτό υπάρχουν οι (νόμοι) οι οποίοι προέρχονται από αντανάκλαση  της φυσικής νομοτέλειας στην εσωτερική δομή  του ανθρώπου.  
Με αυτούς τους νόμους η δικαστική εξουσία επιχειρεί, να επαναφέρει  τον άνθρωπο στην τάξη και  αρμονία.   

Στην φυσική πραγματικότητα η Φύση η ίδια παράγει δομές στις οποίες ισχύει φαινομενικά μόνο η πιθανότητα και όχι η αρμονία.


                           (Το μπρόκολο παρουσιάζει  δομή Fractal)

Η ασυμμετρία (Fractal)  εισάγει στις κατασκευές αυτές το ιδίωμα της δυσαρμονίας στο σύνολο της δομής.
Η ίδια η Φύση εμφανίζει εδώ κατά ένα μέρος της φαινομενική  αναρχία.

Παράδειγμα είναι η εξωτερική μορφή ενός κοινού λαχανικού, που είναι το  μπρόκολο.

Άλλες δομές  Fractal όπως:
Το σχήμα των νιφάδων χιονιού, το σχήμα των φύλων των φυτών, οι διακλαδώσεις των αιμοφόρων αγγείων, το σχήμα της περιμέτρου σε ένα νησί και πολλά άλλα παραδείγματα.
Στο παρακάτω σχήμα της μορφής των σχεδίων στο δέρμα της λεοπάρδαλης οφείλεται στο φαινόμενο Fractal.                                  (απρόβλεπτοι σχηματισμοί στο δέρμα της λεοπάρδαλης)


Αποδεικνύουν  ότι η φύση είναι απρόβλεπτη σε πολλές από τις δομές της.
Δηλαδή δεν ισχύουν νόμοι αιτίου αποτελέσματος αλλά κυριαρχεί η πιθανότητα. 

Αν θεωρήσουμε την κίνηση ρευστού μέσα σε σωλήνες θα δούμε ότι υπάρχουν δυο είδη ροής. 

Η  (στρωτή) και η τυρβώδης.
Στην τυρβώδη ροή ρευστού παρουσία εμποδίου, εμφανίζονται  μορφές του ρευστού πράγματι απρόβλεπτες.


                                              (Τυρβώδης Ροή υγρού γύρω από κύλινδρο)


Αυτές οι μορφές στην  τυρβώδη ροή απορροφούν ενέργεια από την πηγή κίνησης του ρευστού.
Τα απρόβλεπτα σχήματα των στροβίλων που δημιουργούνται πίσω από έναν κύλινδρο, φαίνονται στο ανωτέρω σχήμα. 

Δεδομένου ότι οι στρόβιλοι απορροφούν ενέργεια από την συνολική ενέργεια κίνησης του ρευστού.

Στην κίνηση του αεροπλάνου για παράδειγμα απορροφούν ενέργεια από τον κινητήρα του αεροπλάνου ο οποίος παράγει την κίνηση. 
Αποτέλεσμα είναι η πρόκληση ανωμαλίας στην κίνηση ολοκλήρου του αεροσκάφους.

Το φαινόμενο της τυρβώδους ροής αέρος στο σώμα του αεροσκάφους, μελετάται μέσα στις αεροδυναμικές σήραγγες δοκιμής μοντέλων.

Έτσι ώστε με κατάλληλη διαμόρφωση των πτερύγων και της μορφής ολόκληρου του αεροσκάφους γενικότερα, να μετατραπεί η ροή από τυρβώδη σε στρωτή. 


                               (Δοκιμή  αεροσκάφους σε αεροσύραγγα)

Όταν το αεροπλάνο πέσει σε θύελλα οπότε έχουμε κίνηση και των αερίων μαζών μαζί με το αεροπλάνο.
Η κατάσταση επιτείνεται διότι  προστίθεται και η απώλεια στήριξης, λόγω κίνησης της αερίου μάζας στην ίδια κατεύθυνση με το αεροπλάνο.
Τότε οι επιβάτες αισθάνονται σαν να ταξιδεύουν με ξύλινο κάρο σε ανώμαλο δρόμο.  
Η αίσθηση αυτή είναι και προσωπική μου εμπειρία.

Το υλικό σώμα του ανθρώπου εκ φύσεως και κατασκευής σε κάθε δευτερόλεπτο ζωής, βασίζεται αποκλειστικά  στους φυσικούς νόμους.
Οι νόμοι αυτοί επιβάλουν την αρμονική λειτουργία του μεγαλύτερου μέρους της υλικής πραγματικότητας.

Σε δομές σαν την τυρβώδη ροή ρευστού δεν ισχύουν οι φυσικοί νόμοι παρά μόνο η πιθανότητα. 
Η ίδια η Φύση αποδεικνύει έτσι την ισχύ του κοσμικού νόμου (Γιν και Γιανγκ) της κινέζικής φιλοσοφίας.

Η κινέζική φιλοσοφία Γιν και Γιανγκ δηλώνει ότι η αρμονία εν σπέρματι συνυπάρχει με το χάος.

Όπως επίσης εντός  της πραγματικότητας (συνυπάρχουν) περιοχές χάους. 

Συνύπαρξη Απολλώνιου και  Διονυσιακού πνεύματος όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μίκης Θεοδωράκης στην ομιλία του με τίτλο Συμπαντική Αρμονία.

Παράδειγμα σύγχρονο είναι ο πόλεμος στην Συρία.
Οι ορδές προσφύγων που προκαλεί ο πόλεμος και το χάος που προκαλείται στην προσπάθεια φυγής τους προς την Ευρώπη.

Ανάλογο χάος προκαλεί και μια αναπάντεχη φυσική καταστροφή που μπορεί να είναι πλημμύρα, μια πυρκαγιά ή ένας  σεισμός.
Η  φυσική καταστροφή γίνεται σε καθεστώς πλήρους  φυσικής νομοτέλειας.
Τα αίτια δηλαδή είναι τελείως συνεπή προς την νομοτέλεια της φύσης.

Όχι όμως και οι συνέπειες στην κοινωνία των ανθρώπων.
Διότι οι συνέπειες είναι εκείνες  που προκαλούν το χάος.

Ένα ανάλογο παράδειγμα είναι η ρύπανση που προκαλεί στην ατμόσφαιρα, η αλόγιστη χρήση των ορυκτών καυσίμων.


Η υπερθέρμανση  του πλανήτη είναι τελείως φυσική συνέπεια.  
Το αίτιο είναι η τεράστια
ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που παράγουν οι μηχανές που κινεί ο άνθρωπος.

Αυτός είναι ο μόνος λόγος που προκαλεί το "φαινόμενο του θερμοκηπίου".
Το φαινόμενο θερμοκηπίου προκαλείται από το διοξείδιο του άνθρακα που συσσωρεύεται στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Στο ακόλουθο σχήμα φαίνεται ο μηχανισμός παγίδευσης της θερμότητας 

                                                 (Φαινόμενο θερμοκηπίου)

Η επιστημονική κοινότητα έχει προ πολλού επισημάνει τον κίνδυνο.
Αλλά η μανία του κέρδους που έχει καταλάβει τον άνθρωπο, αγνόησε την προειδοποίηση.

Τώρα σε κατάσταση πανικού με συσκέψεις επί συσκέψεων προσπαθούν να συμμαζέψουν τα ασυμμάζευτα.
Το επαπειλούμενο χάος όμως είναι μπροστά.
Το χάος που θα προκληθεί θα είναι πολύ μεγάλης έκτασης και συνεπειών.
Η άνοδος της θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς θα προκαλέσει λιώσιμο των πάγων στους πόλους της Γης.
Άνοδο της στάθμης των υδάτων στις παράκτιες περιοχές του πλανήτη και φυγή των κατοίκων απ' αυτές.
Μετακίνηση των πληθυσμών από τις παράκτιες περιοχές λόγω πλημμύρας  με βιασύνη και πρόκληση χάους.  
Αλλαγή του κλίματος σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Αναδιάταξη των φυσικών πόρων του πλανήτη των μεθόδων καλλιέργειας  και της οικονομίας γενικά λόγω των φυσικών καταστροφών.
Ένα πραγματικό χάος.

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ.


Η λύση στο παγκόσμιο πρόβλημα της ρύπανσης του πλανήτη θα προκύψει: 
Ταυτόχρονα με το φαινόμενο του θερμοκηπίου
και το ενεργειακό πρόβλημα.
(Το βίντεο που ακολουθεί συνιστάται να το παρακολουθήσετε ολόκληρο για να αναδειχθούν τα μηνύματα που φέρει).


Η λύση της ρύπανσης θα ξεκινήσει από την Ελλάδα.
Ο Έλληνας εφευρέτης Πέτρος Ζωγράφος
με Ελληνικό DNA και με την βοήθεια των θεών της Ελλάδος, δίνει την λύση της ρύπανσης του πλανήτη.Εφευρέτες σαν τον Πέτρο Ζωγράφου είναι άνθρωποι που έχουν αφιερώσει ολόκληρη ζωή αποκλειστικά στην Έρευνα. 
Μέσα στην ιερή τρέλα της έμπνευσης πετυχαίνουν το ακατόρθωτο. 
Αυτοί ο ερευνητές καταλαμβάνονται από το θεϊκό δέος που πηγάζει κατ' ευθείαν από τον υπερβατικό χώρο της φυσικής νομοτέλειας. 

Συμπέρασμα:
Ο ρόλος της (Φυσικής) είναι ολοφάνερος στην αντιμετώπιση της καθημερινότητας, αλλά  και του μέλλοντος για να εξασφαλίσει η ανθρωπότητα μια ευτυχισμένη φυσιολογική ζωή.