Αναγνώστες

Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2018

H πολυμάθεια δεν διδάσκει την Φρόνηση.-(Ηράκλειτος).(Το Γνώθι σ'Αυτόν είναι η γέφυρα μετάβασης στην Αυτογνωσία.) 


Γνώθι σ" Αυτόν, ο Δρόμος άγνωστος,

τα «θέλω» επιτρέπει.
Βαδίζει από πρόθεση,
τους στόχους αποτρέπει.
Δεν έχει χάρτες η ψυχή,
για να την κατακτήσεις.
Η γνώση είναι βοηθός. 

Πρώτο σκαλί ο Εαυτός,
ολόκληρης της Φύσης.


Ανάλυση των ανωτέρω στοίχων.
Το Γνώθι σ' Αυτόν, ήτοι η γνώση του αληθινού  Εαυτού, είναι μια πορεία άγνωστη, μια περιπέτεια Ζωής με άγνωστο στόχο.
Διότι ο αληθινός Εαυτός είναι το άγνωστο ζητούμενο.
Κατά την διάρκεια της πορείας, υπάρχει ελευθερία βούλησης, επιτρέπεται μ' άλλα λόγια, η ικανοποίηση των θελήσεων μας.
Η πορεία γίνεται αποκλειστικά με πρόθεση την ανακάλυψη του Εαυτού, όποιος δήποτε άλλος στόχος δεν επιτρέπεται.
Η άυλη ψυχή δεν είναι δυνατόν να περιγραφεί σε υλικούς χάρτες, για να είναι επακριβώς καθορισμένη η κατάκτησή της. 
Η Γνώση θεωρείται απαραίτητος βοηθός, χωρίς αυτήν η πορεία προς γνώσιν του Εαυτού, είναι αδύνατη.
Ο Εαυτός είναι το θεμέλιο ολόκληρης της Φύσης.

Η πολυμάθεια δεν σημαίνει υποχρεωτικά και φρόνηση.
Η πολυμάθεια και η Σοφία είναι έννοιες ουσιαστικά αντίθετες, όπως η μέρα με την νύχτα.
Καθόσον ο πολυμαθής θεωρείται ένα άτομο με πολύ μεγάλο όγκο πληροφοριών, φορτωμένο στον εγκέφαλό του.
Αυτός ο τύπος ανθρώπου διακατέχεται από ένα τεράστιο "εγώ", ανάλογο του βαθμού της πολυμάθειάς του.

 Σοφία από την άλλη μεριά, θεωρείται η συνεχής συγκέντρωση βιωμάτων Ζωής, σε συνδυασμό με ισχυρή κρίση και κατανόηση των καταστάσεων προς ερμηνεία.  
Η Σοφία είναι κατάσταση καθαρά εσωτερική και ουδεμίαν σχέσιν έχει με επιφανειακή ερμηνεία εμπειρικών γεγονότων.
Η Σοφία λειτουργεί μόνιμα σε καθεστώς Αγάπης.

Η διαφορά μεταξύ ενός σοφού και ενός πολυμαθούς φαίνεται στις αποφάσεις τους κατά την διάρκεια της Ζωής τους.
Ο Σοφός δρα άμεσα και αποτελεσματικά, έχοντας εκτιμήσει την σοβαρότητα των συνθηκών.  
Όντας δε απαραίτητα στο Παρόν. 
Βρίσκεται διαρκώς  σε απόλυτη σύμπτωση με την Φυσική πραγματικότητα.
Οπότε την στιγμή της δράσης δεν δρα ο ίδιος αλλά η Φυσική πραγματικότητα.
Ο Σοφός δεν κάνει τίποτα με δική του πρωτοβουλία, αφού ο ίδιος είναι όργανο της Φύσης την ώρα της δράσης.  

Ο πολυμαθής για να δράσει πρέπει να ανασύρει από την μνήμη του όλες τις σχετικές πληροφορίες. Για να αποφασίσει πια από τις πληροφορίες αυτές  ταιριάζει στο παρόν γεγονός, για να επιλέξει το είδος της δράσης.
Άν παρά ταύτα δεν υπάρχει στην μνήμη του η κατάλληλη πληροφορία, απλώς πελαγώνει, δεν κάνει τίποτα και αφήνει τα πάντα στην τύχη.

Ας δούμε τώρα τον ρόλο, που παίζει στην Ζωή μας η προτροπή: 
Γνώθι σ' Αυτόν.
Γνώρισε τον πραγματικό σου Εαυτό, ποιος τελικά είσαι από τα πολλά πρόσωπα, που βγαίνουν καθημερινά στην συνείδησή σου.

 Ποιος είναι ο ρόλος σου σ' αυτήν τη Ζωή, ποια η σχέση σου με τους άλλους ανθρώπους και την ίδια την Φύση.


Η (φράση) αυτή είναι χαραγμένη στο μαντείο των Δελφών και την χρησιμοποιούσε τακτικά ο Σωκράτης.
Πέρα από τα ιστορικά δεδομένα η φράση:

"Γνώθι σ' Αυτόν", καθορίζει την συνεχή προσπάθεια, που  οφείλει, να κάνει ο Άνθρωπος, προκειμένου να φτάσει στην κατάσταση της Αυτογνωσίας.

Η κατάσταση της ανθρώπινης συνείδησης που φέρει τον τίτλο Αυτογνωσία, είναι το στέρεο έδαφος, πάνω στο οποίο μπορεί να εδραιωθεί η  συνειδησιακή κατάσταση, που λέγεται Σοφία.

Θα αναφέρω τώρα μια αντιστοιχία όμοια του ζεύγους Αυτογνωσία-Σοφία.
 Που με εφαρμογή του κοσμικού νόμου της ομοιότητας των (δομών) στην Φύση, εδραιώνεται η ανωτέρω αντιστοιχία.  
Η αντιστοιχία αυτή που αναμφισβήτητα ισχύει είναι
Ο εκδηλωμένος κόσμος βασίζεται στο σίγουρο έδαφος της Ενότητας. 
Εν ολίγοις τα δυο όμοια ζεύγη επί των οποίων εφαρμόζεται ο νόμος ομοιότητος των δομών είναι:
Αυτογνωσία-Σοφία και Κόσμος-Ενότητα. Επισημαίνεται εδώ, ότι πλήρης Αυτογνωσία στην πράξη επέρχεται μετά από άπειρο χρόνο, δηλαδή, Ποτέ.
Αλλά εξακολουθεί να βελτιώνεται συνεχώς στην Ζωή μας με την απόσπαση και παρατήρηση.

Τώρα έρχομαι και στην γνωστή φράση:
Εν οίδα ότι ουδέν οίδα, η οποία λέγεται ότι οφείλεται στον Σωκράτη.
Όμως η  (αλήθεια) διαφέρει κατά πολύ όπως αναφέρεται στην εν λόγω παραπομπή.


Αυτή η έννοια εξ άλλου συμπερασματικά μόνο αποτελεί ένα μικρό μέρος της ρήσης "Γνώθι σ' Αυτόν".
Δηλαδή στην αρχή της απόπειρας να γνωρίσω τον Εαυτό μου, υποτίθεται ότι, δεν γνωρίζω τίποτα γι' Αυτόν.
Η φράση ταιριάζει μάλλον καλύτερα στην μέθοδο της μαιευτικής, που ακολουθούσε ο Σωκράτης, για την αποκάλυψη της αληθείας από τον ίδιο τον  συνομιλητή του.

Τέλος αν κάποιος έθετε σε εμένα την ερώτηση:
Εσύ σε ποια κατάσταση βρίσκεσαι όσον αφορά το   συνειδησιακό σου δυναμικό?
Θα του απαντούσα:
Είμαι σε καλό δρόμο.
Προσπαθώ ενσυνείδητα και συνεχώς να μην παραβαίνω την Φυσική νομοτέλεια.
 Την (μόνη) "αντικειμενική" (πραγματικότητα), 

τουλάχιστον σ' αυτή την γωνιά του σύμπαντος που 

βρεθήκαμε και με τις αισθήσεις που μας έχει 
προικίσει  η Φύση.
Κατά την ταπεινή μου γνώμη. 
Καθώς επίσης, πράγμα λίγο δύσκολο να επιτευχθεί, οι δράσεις μας μέσα στην κοινωνία, να μην έχουν την σφραγίδα του "εγώ".

Οι δυο παραπομπές αναφορικά με την πραγματικότητα, δεν αντιτίθενται η μια στην άλλη.
Ο λόγος είναι απλός:
Αντικειμενικώς αντικειμενική πραγματικότητα είναι εξάπαντος ένας μύθος.
Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, διότι η εντύπωση της πραγματικότητας σχηματίζεται με την μεσολάβηση των ατελών αισθήσεων των ανθρώπων.


Και για την εύλογη απορία τι σημαίνει Φυσική νομοτέλεια υπάρχει η εξής απάντηση:
Αυτός που ζει απλά μέσα στην Φύση, αντλεί δυνάμεις και ήθος από την συνειδητή γνώση των φαινομένων της Φύσης.
Δεν χρειάζεται απαραίτητα, να έχει κάποια ιδιαίτερη επιστημονική κατάρτιση γι' αυτή την γνώση. 
Η Φύση είναι ο καλύτερος σιωπηλός διδάσκαλος.
Παρακάμπτει τελείως τον εγκέφαλο και καταγράφει σιωπηλά τα γεγονότα απ' ευθείας στην ύπαρξη.
Σε αντίθεση με τον άνθρωπο που ζει μέσα στην μηχανικότητα των πόλεων.
 Όπου η παρουσία της Φύσης είναι περιορισμένη, λόγω του μηχανικού  τρόπου Ζωής που δημιούργησε ο ίδιος ο άνθρωπος.  

Έχω γνωρίσει έναν απλό ψαρά, που μου έκανε εντύπωση το βαθύ ήθος του, ο τρόπος σκέψης του για την Ζωή και η Αγάπη που είχε για τον Άνθρωπο.
Ακριβώς αυτό, που λείπει δυστυχώς από τους περισσότερους διανοούμενους της σύγχρονης κοινωνίας.