Αναγνώστες

Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

Φιλοσοφικά συμπεράσματα από την μελέτη της ολογραφίας.


Κατ'αρχήν ας δούμε τι είναι η ολογραφία.
Στα σχήματα που ακολουθούν μπορούμε να δούμε:
 Στο μεν αριστερό την σχηματική διάταξη λήψης μιας ολογραφίας και στο δεξί την διάταξη προβολής αυτής, στον χώρο των τριών διαστάσεων.
Αυτόν που γίνεται αντιληπτός από τις ανθρώπινες αισθήσεις.


Διάταξη προβολής ολογραφίας
Διάταξη λήψης ολογραφίας
Στην δεξιά εικόνα έχουμε μια αληθινή στερεοσκοπική προβολή στον χώρο.
Ο φωτισμός το αντικειμένου γίνεται από μια πηγή Laser, ο παρατηρητής μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε σε σχέση με το είδωλο. 

Στην αριστερή σχηματική διάταξη φαίνεται ο συνδυασμός και οι σχετικές θέσεις των συσκευών για την λήψη της ολογραφίας.
Η διάταξη περιλαμβάνει:
Την πηγή Laser (1), το αντικείμενο (Α), τους φακούς (2), (3) και (4) δυο ημιπερατά κάτοπτρα και άλλα τρία κοινά κάτοπτρα.

Λειτουργία της διάταξης.
Η δέσμη Laser από την διάταξη παραγωγής (1) καθώς διέρχεται από το πρώτο ημιπερατό  κάτοπτρο, που συναντά στην πορεία της,  χωρίζεται στα  δυο.
Το ένα τμήμα  προσπίπτει στο κάτοπτρο στην γωνία του σχήματος, ανακλάται και διέρχεται από τον φακό (2) και εν συνεχεία προσπίπτει στο πίσω μέρος της φωτογραφικής πλάκας.
Η δέσμη αυτή  καλείται δέσμη αναφοράς.

Το άλλο τμήμα της  δέσμης προσπίπτει σε ένα δεύτερο ημιπερατό κάτοπτρο και χωρίζεται πάλι στα  δυο.
Τα δυο τμήματα της δέσμης οδεύουν πλέον προς το αντικείμενο (Α), το οποίο φωτίζουν σφαιρικά με την βοήθεια δυο νέων κοινών κατόπτρων εκατέρωθεν της φωτογραφικής πλάκας.
Μετά τα δυο πλευρικά κάτοπτρα οι δέσμες προσπίπτουν στους φακούς (3) και (4), ανοίγουν και φωτίζουν τις δυο πλευρές του αντικειμένου. 

Έτσι δημιουργείται η λεγόμενη ολογραφία.
Η Φωτογραφική πλάκα που προκύπτει μετά την περιγραφείσα λειτουργία της διατάξεως, δεν μοιάζει σε τίποτα με τις γνωστές φωτογραφικές πλάκες.
Δεν φέρει καθόλου συγκεκριμένες μορφές ή σχήματα παρά μόνο γραμμές, οι οποίες  καλούνται κροσσοί συμβολής.       

Αν τώρα κόψουμε την πλάκα στα δυο, το κάθε ένα από τα δυο κομμάτια, περιλαμβάνει κάθε λεπτομέρεια του φωτογραφηθέντος αντικειμένου.  
Αν κάθε ένα απ' τεμάχια της πλάκας το κόψουμε πάλι στα δυο, τα προκύπτοντα τμήματα εξακολουθούν να περιέχουν όλες τις λεπτομέρειες του αντικειμένου (Α).

Αν συνεχίσουμε την διαίρεση των τμημάτων της πλάκας θα παρατηρήσουμε έκπληκτοι ότι πάντα τα προκύπτοντα τμήματα περιέχουν κάθε λεπτομέρεια του αντικειμένου (Α).

Για μένα το μοναδικό συμπέρασμα που εξάγεται απ' αυτή την διαδικασία είναι:
Ότι η Φύση ή ο Θεός, που πιστεύει ο καθ' ένας, και ανάλογα   αποκαλεί την υπερούσια δύναμη. Αναδεικνύει με αυτόν τον τρόπο την Ενότητα των πάντων. 
Μας δείχνει δηλαδή ότι:
Ο 1ος νόμος της εκδήλωσης, ο νόμος της  Ενότητας, υπεισέρχεται σε όλη την έκταση της δημιουργίας, ακόμη  και στην παραμικρή λεπτομέρεια αυτής. 
Ήτοι στην βασική δομή της ύλης.

Δεν είναι  η μόνη εφαρμογή  στην τεχνολογία, που
η Φύση μας φανερώνει την παρουσία της.
Η ουσία από τις εφαρμογές αυτές περνάει σιωπηρά και ασυνείδητα στην δομή της ψυχής του ανθρώπου, ανάλογα με τις εν γένει επαγγελματικές του ασχολίες.
Ιδιαίτερα οι ασχολούμενοι με επαγγέλματα που βασίζονται στους φυσικούς νόμους, βρίσκονται πιο κοντά στην αλήθεια της ζωής. 
                       
Το Φαινόμενο στηρίζεται στον νόμο της ομοιότητας των δομών.
Η Ενότητα της Φύσης προβάλλεται άπειρες φορές μέσα στα δημιουργήματά της, που αποτελούν το σύμπαν ολόκληρο.

Η ολογραφία στην σύγχρονη τεχνολογική εποχή  βρίσκει εφαρμογή στην βιομηχανία, αλλά και στην καθαρή επιστήμη.
Η τεχνολογία ανάλογα με τις ανάγκες της δεν σταματά, να εφαρμόζει τις υπάρχουσες ανακαλύψεις της Φυσικής επιστήμης. 
Αλλά  και η συμμετοχή της Φυσικής στην εξαγωγή συμπερασμάτων στην Φιλοσοφία είναι προφανής εν προκειμένω. 
                        
Αυτό είναι ένα δικό μου συμπέρασμα  από
παρατηρήσεις μιας ζωής.

Εν γένει οι άνθρωποι ανάλογα με το επάγγελμα από το οποίο βιοπορίζονται, έχουν την αντίστοιχη συμπεριφορά στο κοινωνικό σύνολο.             
Το όνομα ολογραφία είναι συνδυασμός τον λέξεων "όλον και γράφει".
Επιτυχημένη  η ονομασία για αυτή την επίτευξη  της επιστήμης.
Δεδομένου ότι, εκτός των πρακτικών εφαρμογών, αποδίδει τέλεια την βαθύτερη ουσία της εφεύρεσης
Αφού αναδεικνύει τον πρώτο νόμο της δημιουργίας, ήτοι  την Ενότητα των πάντων.
Στα πάντα μέσα βρίσκεται η Φύση-Θεός, ως αιτία της Ενότητας των πάντων.    

Άξιζε με άλλα λόγια, η επ' ολίγον ενασχόληση  με την παρουσίαση και την περαιτέρω ανάλυση των παράπλευρων ιδεών, που προκύπτουν από την μελέτη της φύσεως  της ολογραφίας. 
Ανάλογη αξία παρουσίασαν τα  φιλοσοφικά συμπεράσματα κυρίως , που εμπεριέχονται στην βάση του φαινομένου της ολογραφίας.
Αυτά προκύπτουν και εδώ, υπό το φως του νόμου της ομοιότητος των δημιουργημάτων στην εκδήλωση του φυσικού κόσμου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου