Αναγνώστες

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

Οι τρεις αιτίες πολέμων διαχρονικά, Νερό - Φωτιά-- Ιδέες.

Κατά σειρά σπουδαιότητος  Νερό - Ενέργεια - Ιδέες.
Οι λόγοι διαμάχης των λαών της Γης ανάγονται τελικώς σε τρεις κύριες αιτίες.
Αυτές είναι: Το Νερό, η Ενέργεια και οι Ιδέες. 
Οι οποίες  καταλήγουν συνήθως στους  πιο σκληρούς πολέμους μεταξύ των λαών, από καταβολής κόσμου.
Θα τις ερευνήσουμε κάθε μια χωριστά ως ακολούθως.
1)Το Νερό  αγαθό ζωτικής ανάγκης.
Ο άνθρωπος χωρίς τροφή μπορεί να ζήσει μέχρι 30 μέρες, χωρίς νερό ένα έως τρία 24ωρα και χωρίς οξυγόνο, μόλις 3 λεπτά.
Μεταξύ αυτών το νερό  είναι ένα κρίσιμο αγαθό για την επιβίωσή του ανθρώπου.  
Σαν τέτοιο επομένως απετέλεσε αιτία συγκρούσεων, από την αρχή εμφάνισης των ανθρωπίνων κοινωνιών στον πλανήτη Γη.                                 

    (Νερό λίγο και βρώμικο)                                                     (Νερό άφθονο και καθαρό)

Η ανεπάρκεια Νερού οφειλόταν σε δυο λόγους. Την ποιότητα και ποσότητα. 
Σε αμφότερες τις περιπτώσεις όμως μεγάλο ρόλο παίζουν και οι εκάστοτε καιρικές συνθήκες.
Η ποιότητα ήταν άλλοτε καλή ή και υποφερτή για πόσιμο νερό και άλλοτε ακατάλληλο προς πόση. 
Η αιτία ωφείλετο  στο ότι δεν υπήρχαν τα κατάλληλα μέσα βελτίωσης της ποιότητας σε εκείνους τους πρωτόγονους πολιτισμούς. 

Όσον αφορά την ποσότητα, ποτέ δεν ήταν σε επάρκεια κανένα αγαθό συντήρησης της ζωής για τον άνθρωπο, σε σχέση πάντοτε και με τον πληθυσμό της χώρας.

Η (λειψυδρία) είναι προ των πυλών και σήμερα.
Λόγω του υπερπληθυσμού και της αλόγιστης χρήσης του νερού. από τον άνθρωπο. 
Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή και μη αναστρέψιμη, αν δεν ληφθούν από τις κυβερνήσεις των λαών άμεσα μέτρα, πριν είναι πολύ αργά.

Υπάρχει όμως και ένας άλλος κίνδυνος που απειλεί τον πλανήτη.
Η υπερθέρμανση του λόγω του φαινόμενου του (θερμοκηπίου).
Το φαινόμενο αυτό είναι ευλογία, γιατί συντηρεί την θερμοκρασία της Γης σε επίπεδα που επιτρέπουν την ανάπτυξη ζωής.


Αλλά η έξαρση του φαινομένου λόγω συγκέντρωσης καυσαερίων στην ατμόσφαιρα, αναγκάζει ένα μέρος της υπέρυθρης ακτινοβολίας, να επιστρέφει στην Γη και να προκαλεί υπερθέρμανση.
Η υπερθέρμανση κατά 2 βαθμούς Κελσίου θα οδηγήσει σε τήξη των πάγων στους πόλους.
Συνέπεια αυτού θα είναι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν κυριολεκτικά κάτω από το νερό όλες οι παράλιες περιοχές του πλανήτη.

2)Η φωτιά  είναι ενέργεια που μετουσιώνει την ύλη.

             
 (Οικογενειακή   Θαλπωρή)                                 (Καταστροφική δράση)
                    
Ο άνθρωπος στις μετακινήσεις του απαιτεί ενέργεια.
Διότι κατά  την χρήση αυτοκίνητου,  αεροπλάνου ή τραίνου απαιτείται καύσιμος ύλη.
Οι βιομηχανίες καταναλίσκουν ενέργεια, για να παράγουν παντός είδους αγαθά.
Δυστυχώς όμως αρκετές από τις μεγάλες και εξελιγμένες τεχνολογικά χώρες παράγουν και όπλα μαζικής καταστροφής, πάσης μορφής.
Για ασφάλεια, όπως ισχυρίζονται.
Συνήθως όμως εξοπλίζονται για πολεμικές επιχειρήσεις προκειμένου να διεκδικήσουν αγαθά. που τους λείπουν.  

Αλλά και η εξασφάλιση υποφερτών συνθηκών διαβίωσης μέσα στις κατοικίες των ανθρώπων απαιτεί ενέργεια. 
Είτε πρόκειται για θέρμανση τον χειμώνα, είτε για ψύξη κατά τους θερινούς μήνες.  
Γενικότερα σε μια σύγχρονη κοινωνία οι απαιτήσεις σε ενέργεια κατέχουν την πρώτη θέση στην ζωή των ανθρώπων.
Όλα αυτά  που προηγήθηκαν και πολλές ακόμη αιτίες απαιτούν κατανάλωση ενέργειας. 

Το πετρέλαιο υπήρξε μέσον παραγωγής ενέργειας κίνησης και θέρμανσης-ψύξης,  στις σημερινές σύγχρονες κοινωνίες.

Για τον λόγο αυτόν αποτελεί "μήλον της έριδος"μεταξύ των λαών, που έχουν ανάγκη ενέργειας, διότι δεν τους ευνόησε η Φύση, να διαθέτουν αυτόν τον υπόγειο  πλούτο.
Αλλά ακόμη και αν διαθέτουν ικανά κοιτάσματα πετρελαίου ή φυσικού αερίου. 
Η αλόγιστη χρήση του θα οδηγήσει αργά ή γρήγορα στην  ανάπτυξη ενεργοβόρων βιομηχανιών. 
Ώστε στο τέλος να μην επαρκούν οι υπάρχουσες ποσότητες αυτών των υλών.
Σε τέτοιες περιπτώσεις αναζητούν τρόπους αναπλήρωσης των ελλείψεων σε καύσιμα και στρέφονται προς  άλλες χώρες.
Που διαθέτουν πλεονάσματα  κοιτασμάτων πετρελαίου. 

Ζωντανό παράδειγμα η Αμερική. 
Στόχος της πολιτικής της είναι, ότι εποφθαλμιά τα κοιτάσματα πετρελαίου των χωρών της μέσης Ανατολής ή όπου αλλού υπάρχουν. 
Γενικότερα όλες οι προηγμένες τεχνολογικά χώρες λόγω ανάπτυξης βιομηχανιών με μεγάλες απαιτήσεις σε ενέργεια, έχουν αυξημένες ανάγκες καύσιμης ύλης. 

Η ενέργεια  στο σύμπαν  δεν μηδενίζεται ούτε παράγεται, απλά υπάρχει. 
Αλλάζει μορφές είτε από μόνη της, είτε με  επέμβαση των ανθρώπων μέσω κατάλληλων μηχανών.
Ο ζωοδότης  Ήλιος η μεγαλύτερη πηγή ενέργειας έχει «μεταφυσικές ιδιότητες». 


                         (Χαρά στο Φως.)                (Ζωή στον φυτικό κόσμο)

Ο ήλιος δημιουργεί και συντηρεί  την ζωή του φυτικού και ζωικού βασιλείου της Γης. 
Είναι μια τεράστια πηγή καθαρής ενέργειας χωρίς ρύπους.
Οι δε χώρες που έχουν από την Φύση  το δώρο της ηλιοφάνειας, το εκμεταλλεύονται προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η  ανακάλυψή της φωτιάς ικανοποιούσε τις στοιχειώδεις ανάγκες των πρωτόγονων ανθρώπων.  
Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, οι ενεργειακές ανάγκες αυξήθηκαν υπέρμετρα. 
Με αποτέλεσμα να μην επαρκούν  οι πηγές, που αντλούσαν από το φυσικό περιβάλλον τους οι τεχνολογικά εξελιγμένες  χώρες.
Αυτές οι περιπτώσεις οδηγούν με ασφάλεια σε διεκδικήσεις, που καταλήγουν ενίοτε και σε πόλεμο.

3) Οι  Ιδέες της Θρησκείας και της Πολιτικής δημιουργούν έντονες διαμάχες μεταξύ των υποστηρικτών  διαφορετικών απόψεων. 


                           (Ο Ελληνισμός)
Οι  ιδέες της Θρησκείας και της Πολιτικής απετέλεσαν αιτίες συγκρούσεων και πολέμων από καταβολής κόσμου.

Πρώτη από όλες η Θρησκεία. 
Όταν ο άνθρωπος εξασφάλισε συνθήκες επαρκείς για την επιβίωσή του άρχισε να προβληματίζεται υπαρξιακά.
Δηλαδή ποιος ήταν ο λόγος ύπαρξής του στην Γη και τι είναι το ΟΝ άνθρωπος.
Αυτές οι ανησυχίες έδωσαν αφορμή στην ανάπτυξη διαφόρων θρησκειών. 

Οι κοινωνικές ανάγκες ώθησαν την εμφάνιση εμπνευσμένων διδασκάλων. 
Οι οποίοι υπήρξαν εισηγητές και ιδρυτές διαφόρων  θρησκειών. 
Η πρωτογενής διδασκαλία υπέστη έκτοτε αρκετές αλλοιώσεις.
Πρώτη αλλοίωση στην διδασκαλία του Χρηστού επήλθε από τους αποστόλους, τους ανθρώπους που ανέλαβαν να διαδώσουν την εν λόγω διδασκαλία.

Μια δεύτερη και τελειωτική αλλοίωση επήλθε από την λεγόμενη εκκλησία.
Ο χώρος αυτός που η θέσπισή του είχε σκοπό την περαιτέρω διάδοση και λατρεία της θρησκείας.
Μετετράπη μεθ' ου πολύ σε χώρο εκμετάλλευσης και χειραγώγησης των απλών πιστών της συγκεκριμένης θρησκείας, που καθιέρωσε η αρχική διδασκαλία.  

Η ανάπτυξη και διαφοροποίηση των θρησκειών εξαρτάται έντονα από τα ήθη και έθιμα των λαών. 

Στην Ελλάδα για παράδειγμα που κυριαρχούσε το γαλάζιο και η θάλασσα αναπτύχθηκε το (δωδεκάθεο), που σχετιζόταν άμεσα με τις δυνάμεις της Φύσης.

Στην Άπω Ανατολή αναπτύχθηκε ο Βουδισμός σχετική θρησκεία με την εσωτερική ιδιοσυγκρασία του λαού.

Πάντως ότι και αν πίστευαν, θεωρούσαν τους άλλους λαούς αλλόθρησκους κι αυτό απετέλεσε από την αρχή  αιτία έντονης διαμάχης.
Που εξελισσόταν συχνά σε πόλεμο.

Στο όνομα του Χριστού, θεού της Αγάπης έχει χυθεί το περισσότερο αίμα από τους αρχαίους χρόνους, ακόμη και μέχρι σήμερα. 
Η δε εκκλησία με την λεγόμενη Ιερά εξέταση διέπραξε πλείστα όσα εγκλήματα και αδικίες κατά την διάρκεια του μεσαίωνα. 
Αλλά και σήμερα δεν είναι λίγο το αίμα που προσφέρεται στα κοντόφθαλμα συναισθήματα και τον παρωπιδισμό των Μωαμεθανών εναντίων των Χριστιανών οπουδήποτε και αν βρίσκονται.
Παράδειγμα  οι θηριωδίες των «τζιχαντιστών»  εναντίων  όποιου δήποτε αλλόθρησκου, αποδεικνύουν το μέγεθος της πλάνης που λέγεται θρησκευτικός φανατισμός.

Θρησκευτικός (φανατισμός) λέγεται αυτό, που εγώ το αποκαλώ την μεγίστη πλάνη και ηλιθιότητα, που μεταβάλει τον άνθρωπος σε σκέτο κτήνος.
Αφού στο όνομα της ανθρωπιάς σφάζουν ανθρώπους.  

Θυμίζω ότι η θρησκεία έχει την ρίζα της σε ένα έμφυτο στοιχείο στην Φύση του ανθρώπου
Αυτό είναι η τάση επαναφοράς στην πηγή προέλευσής του.

Επιστροφή στην πηγή της Αγάπης που είναι πηγή προέλευσης των πάντων.
Σκεφτείτε λοιπόν την παράνοια των ανθρώπων να σφάζονται από Αγάπη.

Ο πολιτισμός έφερε την (πολιτική) μια σύγχρονη αιτία διαμάχης των ανθρώπων.
Η Πολιτική περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων, για την βελτίωση συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων. 
Η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού.
Η πολιτική κατά την γνώμη μου, είναι η τέχνη του να λες ψέματα, με εφαρμογή του ρητορικού λόγου, για να γίνονται πιστευτά.

Οι ιδέες για την πολιτική των λαών διαφοροποιήθηκαν  πάλι λόγω τοπικών συνθηκών και ιδιοσυγκρασίας λαών.
Όλα αυτά είναι αλληλένδετα, οι βόρειοι λαοί της Γης όπου οι κλιματικές συνθήκες είναι δύσκολες για την επιβίωση, ανέπτυξαν περισσότερο καθεστώτα που σχετίζονταν με τον (σοσιαλισμό).
Άλλοι λαοί ανέπτυξαν διαφορετικά
πολιτικά καθεστώτα, που είχαν σχέση με την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο τα λεγόμενα  (φιλελεύθερα) καθεστώτα.   

Τέλος η (Θρησκεία) όπως και η πολιτική ενώ είχαν την προέλευσή τους σε σωστές και αγαθές υπαρξιακές ανάγκες.
Κατάντησαν προβληματικές στην εφαρμογή τους εξ αιτίας εγωιστικών παρορμήσεων.
Που μετέβαλαν τελείως το πνεύμα της οποιασδήποτε θρησκείας και πολιτικής ιδεολογίας. 
Η εφαρμογή των διαστρεβλομένων εννοιών των θρησκειών, προκάλεσε τους λεγόμενους θρησκευτικούς πολέμους
Χάριν των οποίων ρέει άφθονο το αίμα των φανατισμένων πιστών, για να ποτίζει και να θεριεύει την βλακεία και τον εγωισμό τους.

Ο Ηράκλειτος έχει πει:
«Πατήρ πάντων πόλεμος και πάντων βασιλεύς».
Διευκρινίζεται ότι, η φράση αναφέρεται στην εμφάνιση του κόσμου υπό μορφήν αντιθέτων.
Τα πάντα είναι αντίθετα και το ένα διαδέχεται  το αντίθετό του, με άλλα λόγια πεθαίνει το ένα για να γεννηθεί στην θέση το αντίθετό του.
Κάθε ιδέα γεννιέται και υπάρχει από την αντίθετή της.
Ζωή – θάνατος, φως- σκοτάδι, λευκό –μαύρο….

Ο {νοήμων} από την φύση άνθρωπος,  εμφανίζεται ανόητος και αμετανόητος,  λόγω του τυφλού εγωισμού που τον διέπει. 
Φοράει παρωπίδες και δεν μπορεί να δει καθαρά σε ένα πιο ευρύ πεδίο.
Δεν έχει συνειδητοποίηση, ότι όλες οι αντίθετες ιδέες είναι τέτοιας φύσης, που η μια ενυπάρχει σαν σπόρος μέσα στην αντίθετή της. 
Κάθε μια ιδέα γεννιέται και μεσουρανεί με την εξαφάνιση  της αντίθετης ιδέας. 
Στην πολιτική και στην θρησκεία,  σε κάθε ζεύγος αντιθέτων ιδεών συμβαίνει το ίδιο.
Ο άνθρωπος  ταυτίζεται  με την μια εκ των αντιθέτων εννοιών, παθιάζεται, πολεμάει χάριν της φρικτής ταύτισης, αντί να αγαπά, ως είναι η Φύση του.
Σκοτώνεται για το τίποτε και χάνεται  χωρίς καμιά ουσιαστική ηθική αιτία.
  
 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου