Αναγνώστες

Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018

Τι σχέση έχει η ποιοτική δομή της ψυχής με την Φυσική νομοτέλεια?Αυτός που ακολουθεί το πλήθος, συνήθως δεν πάει πιο πέρα από το πλήθος.
Αυτός που περπατά μόνος, είναι πολύ πιθανόν να βρει τον εαυτό του, σε μέρη που ποτέ δεν έχει πάει πριν κανείς. 
                                Albert  Einstein.

Η ζωή μας ολόκληρη χαρακτηρίζεται στην κάθε στιγμή αυτής, από ασυνείδητη πλήρη άγνοια των Φυσικών νόμων.
Παρ' όλα αυτά ζούμε χάριν των Φυσικών νόμων και εκμεταλλευόμαστε εξ ίσου ασυνείδητα την (ύπαρξή) τους, σε κάθε στιγμή της Ζωής μας. 

Μια σκέψη που έρχεται κατ' ακολουθίαν στον νου, είναι:
Ωραία και τι θα άλλαζε λοιπόν αν είχαμε συνείδηση των Φυσικών νόμων, χάριν των οποίων ζούμε?

Ένα απλό παράδειγμα από την καθημερινότητα είναι το ακόλουθο:
-Εάν δεν γνωρίζαμε τίποτα, για το ποιος είναι ο εργοδότης μας, χάριν του οποίου κερδίζουμε τα προς το Ζην. Την αιτία της Ζωής μας δηλαδή. 
Δεν θα γνωρίζαμε ούτε καν τον εαυτό μας.
Διότι θα είμαστε απλό εξάρτημα ενός κάποιου συστήματος  

Ευτυχώς που υπάρχει η Α.Μ ο κοσμικός νόμος των παραλλήλων (δομών) με ισχύ σε ολόκληρη την Φύση.
Με την χρήση αυτού του νόμου μπορούμε να βρίσκουμε στα γρήγορα παράλληλα γεγονότα.
Από την συγκριτική μελέτη των οποίων γίνεται φανερή η αλήθεια της αρχικής μητρικής  πρότασης.
Η επιτυχής επιλογή της παράλληλης πρότασης είναι θέμα έμπνευσης.
Καθόσον πρέπει να δένουν όλα τα στοιχεία της μητρικής πρότασης με την παράλληλη πρόταση.

Με έναν τέτοιο συλλογισμό προέκυψε και η ανωτέρω εφαρμογή του νόμου των παραλλήλων δομών.
Οι παράλληλες έννοιες είναι:
Φυσικοί νόμοι.=Εργοδότης.
Εργοδότης=Παρέχει τα προς το Ζην.  
Άγνοια Εργοδότη=Άγνοια Φυσικών Νόμων.

Η άγνοια Εργοδότη συνεπάγεται καθαρή μηχανική δράση χωρίς ίχνος συναισθηματικής συμμετοχής.
Κάτι τέτοιο εκτελούν τα μηχανικά τμήματα μιας μηχανής, όπως είναι τα έμβολα του κινητήρα ενός αυτοκινήτου.
Εδώ όμως πρόκειται για την ίδια την Ζωή.
Η Ζωή ποτέ δεν πρόκειται να περιπέσει στην μηχανικότητα των εμβόλων ενός κινητήρα.
Η έννοια Ζωή εμπεριέχει μέσα της την έννοια της Δημιουργίας και Φαντασίας, που αποκλείει εκ Φύσεως, την έννοια της μηχανικότητας.  

Η Δημιουργία απαιτεί έμπνευση και Φαντασία.
με κυρίαρχο γνώρισμα την ανανέωση.
Στοιχεία ξένα από μια ατόφια μηχανική δομή.

Συμπέρασμα από την συσχέτιση των ανωτέρω εννοιών είναι: 
Απαιτείται γνώση του Εργοδότη άλλως η Ζωή είναι μηχανική.
Απαιτείται η γνώση των Φυσικών νόμων άλλως αποκλείεται η Δημιουργική Φαντασία μέσα  στην Ζωή

Ωραία μέχρις εδώ.
Τώρα πρέπει να αναζητηθεί, αν υπάρχει ποια τις (σχέση) μεταξύ των Φυσικών νόμων και της ψυχής. 
Η χαρακτηριστική φράση του λαού, αυτός έχει ψυχή ή επί το λαϊκότερον: "Το λέει η ψυχούλα του."  
Αναδεικνύει μια δυναμικότητα για την έννοια (ψυχή).

"Οι φυσικές δυνάμεις μέσα μας είναι οι πραγματικοί θεραπευτές πάσας νόσου."
                      Ιπποκράτης.

Προκειμένου να κατανοηθεί η παραπάνω φράση του Ιπποκράτη.
Θα εξετάσουμε κατ' αρχήν, την δυνατότητα της αβεβαιότητας των γεγονότων στην Ζωή.
Να ισχύει δηλαδή η πιθανότητα και όχι η αιτιοκρατία.  
Επικαλούμαι  εδώ την συζήτηση που είχαν ο (Einstein) με τον (Heisenberg).
Ο δεύτερος σημειωτέον είναι ο πατέρας της "αρχής της απροσδιοριστίας"ή (αβεβαιότητας). 
 Σύμφωνα με την ανωτέρω αρχή δεν είναι δυνατόν να μετρηθούν με την ίδια ακρίβεια η ταχύτητα και η θέση ενός σωματιδίου.


Ο λόγος που δεν βλέπουμε αυτή την αβεβαιότητα στην καθημερινότητα είναι:
Ότι εμφανίζεται σε πολύ μικρή κλίμακα και γίνεται κυρίως εμφανής στον μικρόκοσμο.
Ο Einstein όμως πίστευε στην ισχύ της αιτιοκρατίας, ακόμα και στην περιοχή του μικροκόσμου. 
Απλά  ο  άνθρωπος δεν διαθέτει τα τεχνικά μέσα,  για να παρατηρήσει τις μικρομεταβολές, που συμβαίνουν στον  ελάχιστο χρόνο dt.

Αυτός είναι ο λόγος, που δεν αναδεικνύεται και στην περιοχή του μικροκόσμου, η ισχύουσα αιτιοκρατία στα Φυσικά φαινόμενα.

Λέγεται ότι ο Einstein είπε την παρακάτω ιστορική φράση φράση  στον Heisenberg. 
Για να του υπενθυμίσει, ότι η αιτιοκρατία υπεισέρχεται σε όλη την έκταση της Δημιουργίας .
Εinstein προς Heisenberg. Δεν είναι δυνατόν να έπλασε ο Θεός τον κόσμο παίζοντας στα ζάρια.
Εις επίρρωσιν των ανωτέρω ο Δημόκριτος έχει πει. Ότι τύχη δεν υπάρχει καθώς «Άνθρωποι τύχης είδωλον επλάσαντο, πρόφασιν ιδίης αβουλίης» (οι άνθρωποι επινόησαν τη θεά της Τύχης για να δικαιολογήσουν τη δική τους έλλειψη θέλησης), όπως δηλώνει ο Φιλόσοφος από τα Άβδηρα (Δημόκριτος) 

Διαχωρίζω τις έννοιες Τύχη και Μοίρα ή Πεπρωμένο.
Η έννοια τύχη έχει ήδη διευκρινισθεί επαρκώς νομίζω, ότι δεν έχει κανένα ρόλο στα Φυσικά δρώμενα και φαινόμενα. 
Η μοίρα όμως είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
Διότι έχει ήδη καθορισθεί η πορεία εξέλιξης του φαινομένου της Ζωής, σε σχέση πάντοτε με τις αρχικές συνθήκες και την Φυσική νομοτέλεια (Συμπαντικοί νόμοι.)

Νομίζω ότι τώρα έχουν  ωριμάσει τα δεδομένα ώστε να επιχειρηθεί μια αναζήτηση  της σύστασης της Ψυχής.
Τι σημαίνει ψυχή, σύμφωνα με την αρχαία Ελληνική γραμματεία

Αλλά έχουμε ήδη αποδείξει ότι οι Φυσικοί νόμοι καθορίζουν την συμπεριφορά των ζώντων όντων.
Μάλιστα για το φαινόμενο της ζωής συγκεκριμένα καταλήξαμε στην περίφημη (ταυτότητα):

          ΖΩΉ<--->ΝΟΜΟΊ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Η ψυχή είναι η άυλη ουσία ενός ζωντανού όντος. 
Αλλά το ζωντανό Ον θα συμπεριφέρεται σύμφωνα με την εσωτερική του δομή και ουσία.
Με βάση επομένως την εσωτερική του δομή και ουσία, δηλαδή αυτό που είναι στην πραγματικότητα.
           
Επομένως αφού η ψυχή είναι η άυλη ουσία του όντος.
Επί πλέον δε υπάρχει και το δεδομένο της  ταυτότητος της ψυχής με τους Φυσικούς νόμους.
(Βλέπε ανωτέρω παραπομπή στην (ταυτότητα) Ζωής και Φυσικών νόμων.)
Μετά απ' όλα αυτά τα στοιχεία που εξετέθησαν, δεν μένει πια καμιά αμφιβολία, ότι η σύσταση της ψυχής είναι οι Φυσικοί νόμοι.
Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγούν και ιδέες που εξετέθησαν στην ανάρτηση με τίτλο:
 (ΨΥΧΉ ΚΑΙ ΦΎΣΗ)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου