Αναγνώστες

Κυριακή, 9 Ιουλίου 2017

Το Φαινόμενο Ώσμωση και η αντιστοιχία με το Μεταναστευτικό.

Το Κοινωνικό Γίγνεσθαι λειτουργεί από άκρου εις άκρον, υπακούοντας στην Νομοτέλεια της Φύσης.Όλα δείχνουν τον δρόμο των Φυσικών νόμων.
Στην εκδήλωση της Φύσης σε Κόσμο κυριαρχούν οι εξής αρχές:
-Η αρχή της διατηρήσεως της ενέργειας.
-Η αρχή της διατηρήσεως του ηλεκτρικού φορτίου. 
-Η αρχή της ομοιότητος των δομών στην Φύση.

Η τελευταία αρχή αποτελεί οδηγό μεταξύ άλλων και στην ερμηνεία των κοινωνικών φαινομένων.
Βάσει  της αρχής ομοιότητος των δομών στην εκδήλωση.
Διότι υπάρχουν φυσικά πάντοτε μοντέλα βασισμένα στους Φυσικούς νόμους, που διέπουν την λειτουργία των κοινωνικών μεταβολών. 
Τα μοντέλα αυτά  βασίζονται στον νόμο ομοιότητας των δομών κατά την εκδήλωση.

Οπότε έχοντας κατανοήσει το φυσικό φαινόμενο - μοντέλο.
Εν προκειμένω το φαινόμενο της όσμωσης.
Μπορούμε εύκολα να βγάλουμε συμπεράσματα, για την εξέλιξη και τον έλεγχο-χειρισμό  του μεταναστευτικού προβλήματος της χώρας.
Ο χειρισμός του μεταναστευτικού δεν θεραπεύει την αιτία, απλά απαλύνει το σύμπτωμα, σαν ένα παυσίπονο.
Αλλά πρώτα οφείλουμε να θεραπεύσουμε το σύμπτωμα και μετά να ασχοληθούμε με τα αίτια.   
Κι αυτό εις επίρρωσιν της αλήθειας, ότι την λειτουργία του κόσμου ελέγχει η Νομοτέλεια της Φύσης.

Το μοντέλο που αντιστοιχεί στην μετανάστευση λαών, για διάφορους λόγους, περιγράφεται στην κατωτέρω πειραματική διάταξη του φαινομένου της Όσμωσης.  

(Ρ)= ωσμωτική πίεση= ύψος διαλύματος (h) εντός δεξιού σκέλους του σωλήνος σχήματος υ επί (ε) το ειδικό βάρος του διαλύματος, ήτοι Ρ=hε.


         (Βέλη υ1, υ2.= ταχύτητες δεξιά, αριστερά της μεμβράνης)

Αντιστοιχίες. υ1 ==>Ταχύτητα μεταναστών.
Αντιστοιχία μόρια διαλύτου, που διαπερνούν την ημιπερατή μεμβράνη προς τα δεξιά.
υ2 ==>Ταχύτητα μεταναστών, που διαχωρίζονται από τον αυτόχθονα πληθυσμό  και επιστρέφουν στην πατρίδα τους. Αντιστοιχία μόρια διαλυμένης ουσίας που διέρχονται την ημιπερατή μεμβράνη προς τα αριστερά. 
Ημιπερατή μεμβράνη αντιστοιχεί στα σύνορα των χωρών μεταξύ των οποίων παρατηρείται η μετακίνηση πληθυσμών.


Το φαινόμενο της όσμωσης παρατηρείται σε μια διάταξη ως η ανωτέρω εικονιζόμενη, πειραματική διάταξη.
Στην οποία σε ένα δοχείο σχήματος υ, τα δυο σκέλη του δοχείου διαχωρίζονται με μια ημιπερατή μεμβράνη. 
Στο αριστερό σκέλος του δοχείου βάζουμε καθαρό διαλύτη, έστω νερό.
Στο δε άλλο ένα υδατικό διάλυμα μαγειρικού άλατος.

Το φαινόμενο της όσμωσης εξελίσσεται στην περιοχή της ημιπερατής μεμβράνης. 
Η οποία αντιστοιχεί με τα σύνορα των χωρών που διεξάγεται η μετακίνηση λαών.

Συγκεκριμένα η ταχύτητα των μορίων του διαλύτη,  που διέρχονται την ημιπερατή μεμβράνη-σύνορα, προς το μέρος του διαλύματος.
Είναι μεγαλύτερη, από την ταχύτητα των μορίων από την πλευρά του διαλύματος, προς τον διαλύτη. 

Εξίσωση των ταχυτήτων επέρχεται όταν αυξήσουμε την πίεση από την πλευρά του διαλύματος.
Αυτό επιτυγχάνεται, αν αυξήσουμε το ύψος της στήλης κατά ύψος h τόσο, ώστε να εξισωθούν οι ταχύτητες από τις δυο πλευρές της μεμβράνης.  
Η επί πλέον πίεση στο ίδιο ύψος με το άλλο σκέλος του σωλήνος  { P=hε } λέγεται οσμωτική πίεση.
Όπου (h) το ύψος της στήλης και (ε) το ειδικό βάρος του διαλύματος.

Ας δούμε τώρα την αντιστοιχία της διάταξης όσμωσης με το μεταναστευτικό και τα συμπεράσματα, που προκύπτουν από την ομοιότητα με το φαινόμενο. 
Στην διάταξη σχήματος υ έχομε τρία μέρη: 
Το αριστερό σκέλος με τον διαλύτη νερό, την ημιπερατή μεμβράνη και το δεξιό σκέλος του διαλύματος άλατος.
Αντιστοιχία: 
Διαλύτης=>ουσία Μετανάστες, ημιπερατή μεμβράνη=>υπάρχουσα νομοθεσία του κράτους, δεξιό σκέλος διαλύματος=> κοινωνία υποδοχής των μεταναστών από αυτόχθονες κατοίκους.
Η εν διαλύσει ουσία μέσα στο διάλυμα είναι οι μετανάστες, συμπεριλαμβανομένου  και του αυτόχθονος  πληθυσμού.

Η οσμωτική πίεση (Ρ) είναι το μέσον ελέγχου των μεταναστευτικών ροών.
Είδαμε κατ' αρχήν, ότι το (Ρ) η οσμωτική πίεση δηλαδή, κατάφερε να εξισώσει τις ταχύτητες υ1 και υ2  εκατέρωθεν της μεμβράνης.

Όσο το ρεύμα των μεταναστών αυξάνει το ειδικό βάρος του διαλύματος στο δεξί σκέλος του δοχείου αυξάνει, η οσμωτική πίεση (Ρ).
Η  αύξηση της ωσμωτικής πίεσης (Ρ), ελαττώνει την ταχύτητα υ1 του μεταναστευτικού ρεύματος μέχρι μηδενισμού. 
Το διάλυμα τότε φτάνει στον κόρο και οποιαδήποτε περαιτέρω προσθήκη ουσίας αποβάλλεται αυτούσια. 

Αν θέλουμε να ελαττώσουμε την ροή των μεταναστών μπορούμε να το επιτύχουμε προσθέτοντας ένα έμβολο στο δεξί σκέλος του δοχείου.

Αυξάνουμε την πίεση στο δεξί σκέλος του σωλήνος με ένα έμβολο πάνω από την ωσμωτική.
Το έμβολο μπορεί να παριστάνει  την υπάρχουσα νομοθεσία. 

Ώστε να ελέγχονται οι μεταναστευτικές ροές, πριν αλλοιωθεί επικίνδυνα ο αυτόχθων πληθυσμός. 
Η επιλογή του μεταναστευτικού δεν έγινε τυχαία.
Σκοπός είναι να βοηθηθούν οι αρμόδιοι, που χειρίζονται το αντίστοιχο πρόβλημα, που προέκυψε στην χώρα μας.
Η γνώση ότι επεμβαίνουν σε μια φυσική διαδικασία έρχεται πρώτη.
Ο χειρούργος που εκτελεί μιαν επέμβαση δεν κάνει ότι του κατέβει.
Ακολουθεί πιστά τους νόμους δομής του ανθρωπίνου σώματος. 

Το συμπέρασμα που βγαίνει εδώ είναι μια ακόμη επιβεβαίωση του νόμου ομοιότητας των δομών στην εκδήλωση της Φύσης.
 Η Φύση είναι ανοιχτό βιβλίο, για να την  κατανοήσουμε, αρκεί να ανακαλύψουμε τον κώδικα ερμηνείας της εμφάνισής της.
Ο Ηράκλειτος το είχε προβλέψει λέγοντας:
Ο Άναξ ου το μαντείον έστι το εν Δελφοίς, ου 
λέγει, ουδέ κρύπτει, αλλά σημαίνει.
Δηλαδή ο Άναξ εννοεί τον Απόλλωνα, που εξουσιάζει τις δυνάμεις του Μαντείου των Δελφών.
Δεν μιλάει, αλλά ούτε αποκρύπτει, μόνο σημάδια βάζει στην πορεία των ανθρώπων, για να τους δείξει την ουσία της Φύσης κατά την εκδήλωση. 
Μέγας Διδάσκαλος  αλήθεια η  Φύση.