Αναγνώστες

Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012

ΧΑΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΊΑ.


Χάος και Αρμονία                 


Το χάος εμπεριέχεται στην αρμονία και εντός της αρμονίας γεννιέται το χάος.
Το Χάος διέπεται από την Πιθανότητα, όπου τίποτα δεν είναι βέβαιο και τα πάντα μπορεί να συμβούν.
Στην Αρμονία αντίθετα κυριαρχεί ο  Νόμος της αιτιότητας.
Σύνδεση δηλαδή των αποτελεσμάτων με τα αίτια, που τα προκάλεσαν, μέσω νόμων της Φυσικής.  
Στην ανατολή αυτή την σχέση την εκφράζουν με το Yin  και Yang. Η σχέση απεικονίζεται στο πιο κάτω  σχήμα παραστατικά, στο ίδιο σχέδιο διαφαίνεται και η σχέση των εννοιών Γιν και Γιανκ με το σύστημα «έμβια-ανόργανος ύλη».
Η μαύρη περιοχή αντιπροσωπεύει το Γιν αλλά εντός αυτής παρατηρούμε μια άσπρη τελίτσα που είναι το Γιανγκ, αντιστοίχως η λευκή περιοχή εκπροσωπεί το Γιανγκ και εντός αυτής η μαύρη τελίτσα είναι το Γιν.

Μια αρμονική καμπύλη διαιρεί  τις δύο περιοχές.
Αυτή η καμπύλη μετακινείται διατηρώντας το αρμονικό σχήμα της. Έτσι ώστε να υπερτερεί άλλοτε το Γιανγκ και άλλοτε το Γιν.
Οι δύο τελίτσες άσπρη και μαύρη συμβολίζουν ακριβώς την ύπαρξη του σπόρου του αντιθέτου μέσα στην κάθε έννοια. 
Το ίδιο δηλαδή που συμβαίνει με το Χάος και την Αρμονία, που εντός της κάθε έννοιας καιροφυλακτεί η αντίθετή της.  


(Η παρουσία της ζωής στο Χάος της καταστροφής του πολέμου)
Όλη η κινέζικη σκέψη, όλη η κοσμογονία είναι κλεισμένη σε αυτό το σύμβολο, η ζωή , ο θάνατος, ο φόβος, η δύναμη, το σκοτάδι, το φως.

Το Γιν και το Γιανγκ είναι οι δύο αντίθετοι και συμπληρωματικοί πόλοι στην εκδήλωση της φύσης.

Το Γιανγκ είναι το άσπρο. 

Είναι αυτό που ευθύνεται για την κίνηση, την επιθετικότητα, την πρωτοβουλία, τη δημιουργικότητα, την αρσενική δύναμη.
Τα επιβεβαιωμένα συναισθήματα, τον Ουρανό, το φως, την λαμπρότητα, τη φωτιά, την τόλμη, τα βουνά που διεισδύουν στον ουρανό.
Το θερμό, το σκληρό, το ζεστό. 
Γιανγκ σημαίνει ''σημαίες που κυματίζουν στον ήλιο'' δηλαδή λαμπρό ή φωτεινό.

Το Γιν είναι το μαύρο. 
Είναι η περίκαλυπτική δύναμη, η θηλυκότητα, η τρυφερότητα, η παθητικότητα, η  σταθερότητα, η δεκτικότητα.
Το θηλυκό στοιχείο.
Η προστασία της  ζωής.
Το κοίλο, το ζεστό, οι κοιλάδες της φύσης που δέχονται και συντηρούν, προστατεύουν τη ζωή μέσα τους.
Η μήτρα στο γυναικείο σώμα.
Οι σπηλιές, τα στάσιμα νερά, το αδύναμο, το απαλό, το υποχωρητικό, άλλοτε πάλι τα σκοτεινά συναισθήματα. 
Γιν σημαίνει το «δειλινό, την ώρα που ο ήλιος περνάει κάτω απ’ τον ορίζοντα»


Αυτές οι δύο μορφές ενέργειας αποτελούν εκφράσεις της μίας, μοναδικής, έσχατης πραγματικότητας.
Που είναι πέρα από τη μορφή και την ουσία.
Πέρα από κάθε δυαδισμό. 

Είναι Το ΤΑΟ.    
Που το βαθύτερο νόημά του, είναι η Ενότητα.

Ένας από τους σκοπούς αυτού του άρθρου είναι η διερεύνηση της επίδρασης του ανόργανου τμήματος της εκδήλωσης, επάνω στο οργανικό και αντιστρόφως.
Αυτό  επειδή στην εκδήλωση ισχύει ο νόμος του ΈΝΑ, 
Είναι ενιαία, όπως έχει αποδειχθεί στην (κβαντομηχανική), ένα κλάδο της σύγχρονης Φυσικής.

Δεδομένου δε ότι η λειτουργία στο σύνολο της, διέπεται από νόμους, λειτουργεί δηλαδή αρμονικά, σαν ένας οργανισμός.
Έτσι αν κάποιο τμήμα του οργανισμού δεν συνεργάζεται επηρεάζεται όλος ο οργανισμός.  
   
Σ’ αυτό το σημείο θα δοθεί  μια απλή και όσο γίνεται ποιο εκλαϊκευμένη εξήγηση της έννοιας εντροπία.
Προκειμένου να ενημερωθεί εύκολα, ο μη έχων σχέση με την Φυσική, μ’ αυτή την λεπτή και κάπως δυσνόητη έννοια της θερμοδυναμικής.

Ως εντροπία ορίζεται  η ενέργεια που προσλαμβάνει ή αποβάλει  ένα κλειστό σύστημα μέσα στον χρόνο, σε ορισμένη θερμοκρασία ή απλούστερα:
Είναι πιο απλά, το μέτρο της αταξίας των σωμάτων που απαρτίζουν το σύστημα.

Για παράδειγμα αν μέσα σε ένα δωμάτιο τα υπάρχοντα έπιπλα και αντικείμενα βρίσκονται τακτοποιημένα σε ορισμένες θέσεις με συγκεκριμένη τάξη, λέμε τότε ότι, στο δωμάτιο αυτό αντιστοιχεί μια ορισμένη τιμή εντροπίας, αν τώρα κάποιος αλλάξει την θέση των επίπλων και αντικειμένων και τα τοποθετήσει σε τυχαίες θέσεις, που διαφέρουν από την τάξη με την οποία είχαν τοποθετηθεί πριν, δημιουργήσει δηλαδή μια τεχνητή αταξία, λέμε τότε ότι, η η εντροπία του δωματίου έχει αυξηθεί.
Αν βέβαια αναφερόμαστε  σε ένα συγκεκριμένο σώμα,  τότε η εντροπία εκφράζει το μέτρο της αταξίας των μορίων του σώματος.
Το Γιν σύμφωνα με τα ανωτέρω εκφράζει την ζωή.
Το θηλυκό στοιχείο, την δημιουργία ζωής.
Που είναι συσσώρευση άτακτων φυσικών στοιχείων.
Από αυτά δημιουργεί  μια νέα τάξη.
Αυτό  είναι η ζωή, η αρνητική εντροπία.
Ακριβώς  δημιουργία τάξης από το Χάος.  

Το Γιανγκ τέλος εκφράζει την θετική εντροπία αφού είναι κίνηση, επιθετικότητα, φωτιά, διάλυση της υπάρχουσας τάξης, στην πλήρη αταξία.
Το Χάος,  ο θάνατος.

Οι δύο δοξασίες που ήδη αναφέρθηκαν έγινε για να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι η ανθρώπινη σκέψη σε ανατολή και δύση.
Παραμένει η ίδια σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης.
Δηλαδή ο ανθρώπινος εγκέφαλος λειτουργεί υπό το καθεστώς της   ενότητας των πάντων.

Όπως θα φανεί παρακάτω οι δύο αυτές απόψεις που οφείλονται στους ανατολικούς λαούς Κίνα και Ινδία συμπίπτουν και με τις δυτικής προέλευσης  θεωρίες περί εντροπίας.
Παράδειγμα αρνητικής εντροπίας είναι ο ανθρώπινος οργανισμός.
Ο οποίος κάνει καύσεις με τα υλικά καύσεως που προσλαμβάνει από το περιβάλλον.
Οξυγόνο και τροφή, όμως η θερμοκρασία του παραμένει σταθερή στους 36,5 βαθμούς Κελσίου.
Σ’ αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση η εντροπία είναι αρνητική, όπως θα αποδειχθεί παρακάτω.

Η εντροπία είναι το μέτρο της αταξίας των σωμάτων σε ένα κλειστό ενεργειακό σύστημα.
Ενώ η θερμοκρασία είναι το μέτρο της εσωτερικής ενέργειας  αυτού του συστήματος.
Με τον όρο εσωτερική ενέργεια εννοούμε το άθροισμα  των ενεργειών πάσης μορφής, των σωμάτων που απαρτίζουν αυτό το κλειστό σύστημα.

Με τον όρο κλειστό σύστημα εννοούμε ένα σύστημα απομονωμένο ενεργειακά απ’ το περιβάλλον.
Δηλαδή δεν μπαίνει σ’ αυτό, ούτε βγαίνει ενέργεια οποιασδήποτε μορφής, μηχανική, θερμική ή  χημική.

Η γλωσσολογική ανάλυση της λέξης εντροπία, εν-τροπια = εσωτερικός τρόπος συμπεριφοράς. 
Μέσω της γλωσσολογικής ανάλυσης πολλές φορές προκύπτει η βαθύτερη σημασία των λέξεων.
Ο επιφανής φιλόσοφος της αρχαίας Ελλάδος  Αντισθένης είχε πει ότι: « Αρχή μεν σοφίας εστί ονομάτων επίσκεψης».
Δηλαδή η ανάλυση των λέξεων στα συστατικά τους, αναδεικνύει το βαθύτερο νόημά που εμπεριέχουν. 

Τέλος για να συμπληρωθεί αυτή η μικρή εισαγωγή στην κατανόηση της εντροπίας, συμπληρώνω με την έννοια του πρόσημου της εντροπίας + ή -, τουτέστιν θετική και αρνητική εντροπία, τι σημαίνουν οι όροι αυτοί:

Θετική είναι η εντροπία όταν ένα κλειστό σύστημα οδηγείται σε μεγαλύτερη αταξία.
Σε αποσύνθεση της τάξης του.
Όπως η έκρηξη μιας οβίδας και διασπορά των βλημάτων, η διαστολή του σύμπαντος επίσης.

Αρνητική εντροπία σημαίνει το αντίθετο ήτοι, το σύστημα οδηγείται σε ανώτερη τάξη από την προηγούμενη αταξία.
Το χάος για παράδειγμα έχει μέσα του το σπέρμα της τάξης και κάποια στιγμή, οδηγείται σε τάξη και ζωή.
Η ζωή είναι ανώτερου βαθμού  τάξης, ως προς την δομή της.
Τα έμβια όντα για παράδειγμα χτίζουν το σώμα τους με ορισμένο σχέδιο, που καθορίζεται από κάποιο DNA.
Επιπλέον υπάγονται και στις λειτουργίες  της ζωής, που είναι, η αφομοίωση, η ανομοίωση και ο πολλαπλασιασμός. 
 
Ένα νεογέννητο μωρό για παράδειγμα συσσωρεύει υλικά από την αταξία που βρίσκονται στο περιβάλλον και χτίζει το σώμα του.
Που είναι ανώτερη τάξη, αλλά και ο ενήλικος με την διατροφή του κάνει την ίδια λειτουργία.
Με την διαφορά ότι σ’ αυτόν έχει ήδη αρχίσει και η αποσύνθεση μετά το 21ο έτος της ηλικίας του.
Έχουν αρχίσει να εμφανίζονται φαινόμενα   θετικής εντροπίας. 

Μ' αυτές τις σκέψεις θυμήθηκα  τα φυτητκά μου χρόνια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών,  στο μάθημα της Φυσικοχημείας. Διαβάζαμε από  ένα βιβλίο του συγγραφέα G. Moore , που σε κάποιο σημείο σχετικό με την θετική εντροπία, διατύπωνε την πρόταση: 
Εντροπία είναι το βέλος του χρόνου, 
Μετά τόσα χρόνια τώρα βλέπω και μια νέα διάσταση σ’ αυτή την φράση, την ύπαρξη αρνητικού χρόνου στην έμβια ύλη.

Δηλαδή ως προς την αύξηση της εντροπίας που αντιστοιχεί σε θετικό χρόνο.
Θεωρείται φυσιολογικό.
Εισάγεται όμως  μια νέα ιδέα:
Ότι η  αρνητική εντροπία αντιστοιχεί σε αρνητικό χρόνο αντιστοίχως. 

Για παράδειγμα το ανθρώπινο σώμα, στο οποίο συσσωρεύουμε υλικά απ’ το περιβάλλον.
Οδηγούμε το σύστημα άνθρωπος σε προσωρινή τάξη.
Η οποία πρόκειται με βεβαιότητα να αποσυντεθεί οδηγώντας το σύστημα στην φθορά.
Με άλλα λόγια είναι  μια προσωρινή κατάσταση αρνητικής εντροπίας .
Δηλαδή μια προσωρινή αναδρομή στο παρελθόν, σε αρνητικό χρόνο.

Πριν  χρόνια, είχαμε πάει μια παρέα στη θάλασσα για κολύμπι.
Στην συντροφιά βρισκόταν και ένας φίλος, ο σοφός της παρέας.
Αυτός καθώς έβγαινε απ’ την θάλασσα, ενώ εμείς οι υπόλοιποι είμαστε ξαπλωμένοι στην αμμουδιά και λιαζόμαστε.
Ανέκραξε ως άλλος Αρχιμήδης: 

Μη γελιέστε φίλοι μου, είμαστε όλοι υπό αναστολή νεκροί!  
Σήμερα αναγνωρίζω ότι είχε δίκιο.    

Το κατωτέρω διάγραμμα εξηγεί σε άξονα χρόνου τα όσα ήδη εξετέθησαν.             

   
     -εντροπία                          + εντροπία                   
                                       (αρνητικός χρόνος)        (θετικός χρόνος)    
     
          -    Α                 0                    +
              
                        (άξων χρόνου) 

Στο παραπάνω σχήμα απεικονίζεται παραστατικά αυτή η διαπίστωση.

Βρισκόμαστε όλοι οι άνθρωποι καθώς  και κάθε έμβιο ΟΝ, σε περιοχή αρνητικής εντροπίας.
Δηλαδή διάγουμε βίο προσωρινό σε αρνητικό χρόνο, είμαστε χρεωμένοι με δανικό σώμα.
Κινούμαστε προς το μηδέν (0), το τέλος αρνητικού χρόνου.
Προς  τον Θάνατο και επιστροφή στο περιβάλλον των δανικών υλικών, όπου τα είχαμε προσωρινά δανειστεί.
Για να χτίσουμε αυτό το θαυμάσιο εργαλείο, που λέγεται σώμα. 

Στο σχήμα με (Α) συμβολίζεται ο άνθρωπος, ή οποιοδήποτε άλλο έμβιο ΟΝ,  που φέρει την ιδιότητα της ζωής .
Το (Α) εκλαμβάνεται σαν κλειστό σύστημα που περιλαμβάνει αυτό τούτο το ΟΝ. 

Ας ασχοληθούμε όμως  και με το κεντρικό θέμα αυτού του σημειώματος.
Που είναι οι δυο έννοιες του Χάους και της Αρμονίας και η διαρκής μετατροπή του ενός στο άλλο.

Εφαρμογή όσων ελέχθησαν περί εντροπίας  και αντιστοίχων φιλοσοφικών δοξασιών, στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Δεδομένου ότι η ενότητα μεταξύ της έμβιος ύλης και της ανόργανης, είναι ένα γεγονός αναμφισβήτητο.
Η εκδήλωση είναι μια και ενιαία.
Καθόσον οι δυο αυτές μορφές υπακούν στον γενικότατο νόμο της εκδήλωσης του σύμπαντος, τον νόμο του ΈΝΑ.

Θα εξετασθεί εδώ αν και κατά πόσο, οποιαδήποτε μεταβολή στη μια κατάσταση επηρεάζει αντιστοίχως την άλλη.
Θα εξετασθεί η επίδραση που ασκούν τα φυσικά γεγονότα, καιρικές συνθήκες, σεισμοί, πλημμύρες, καύσωνες, ψυχρά κύματα και οποιαδήποτε άλλη μεταβολή του φυσικού περιβάλλοντος επάνω στην  ζώσα ύλη.

Ας θεωρήσουμε  μια τυπική κοινωνία, η οποία ζει σε απόλυτη τάξη.
Κάποια στιγμή  γίνεται  ένας ισχυρός σεισμός και μετατρέπει την τάξη αυτή σε χάος.
Σπίτια γκρεμίζονται και καταστήματα κλείνουν, χάνεται ο καθημερινός ρυθμός ξαφνικά, οι άνθρωποι τρέχουν αλλόφρονες να σωθούν, χάνεται και η αλληλεγγύη, κυριαρχεί το ένστικτο της αυτοσυντήρησης.

Το χάος στις πρώτες στιγμές αλλοφροσύνης και η παντελής έλλειψη αλληλεγγύης, διαδέχεται σταδιακά η ανάγκη στοιχειώδους τάξης για  επιβίωση και αναζήτηση αγαπημένων προσώπων.
Αρχίζουν να λειτουργούν ξανά οι δημόσιες υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.
Επανέρχεται σταδιακά το ηθικό και η τάξη δηλαδή η ζωή, σ’ αυτή την κοινωνία.

Μια ανάλογη αλληλεπίδραση με τα φυσικά γεγονότα συμβαίνει στην ψυχολογική μας διάθεση, μια μουντή συννεφιασμένη μέρα. 
Το χάος διαδέχεται η τάξη και την τάξη το χάος.
Αυτή η αλληλεπίδραση είναι προφανής και κατανοητή απ’ τον καθένα.
Αυτό που δεν αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι είναι το αντίστροφο.

Δηλαδή πως μια μεταβολή κατάστασης στην έμβια ύλη και δει στην ανθρώπινη κοινωνία, μπορεί να επηρεάσει την ανόργανη ύλη.
Επηρεάζοντας μια  φυσική  λειτουργία της.
Για παράδειγμα μεταβολή στον καιρό.

Στην σημερινή εποχή βιώνουμε κάτι τέτοιο. 
Συγκεκριμένα στον πλανήτη επάνω έχει δημιουργηθεί κατάσταση υπερπληθυσμού και ένας οικονομικός πόλεμος είναι σε εξέλιξη.
Με αντιπάλους από τη μια μεριά το μεγάλο κεφάλαιο και την άλλη τον απλό λαό.
Αυτή η τάση παγκοσμιοποίησης, που έχει παράλληλα αναπτυχθεί, προκαλεί φαινόμενα ασφυξίας για επιβίωσή στον απλό πολίτη, το γεγονός αυτό αποτυπώνεται ως μια αρνητική ενέργεια που καλύπτει ολόκληρο τον πλανήτη.

Αυτή  αρνητική ενέργεια διοχετεύεται στο φυσικό περιβάλλον  και προκαλεί μεταβολές στο κλίμα.
Επιταχύνει την ενέργεια της σεισμικής δραστηριότητας στον φλοιό της γης.
Μεγιστοποιεί  το φαινόμενο του θερμοκηπίου και εν γένει αλλάζει η φυσική ισορροπία του συστήματος «έμβια-ανόργανη ύλη».
Ώστε να αντισταθμιστεί η αλλαγή στην έμβια ύλη, όπου έχει διασαλευτεί  σε ένα βαθμό, κυρίως ως κρίση αξιών. 

Με τον τρόπο αυτό η φύση δημιουργεί ένα άλλο σημείο λειτουργίας, για να φέρει το σύστημα σε νέα  ισορροπία.
Η συντηρητική πλευρά των επιστημόνων σήμερα, παραβλέπει αυτό το γεγονός και αποδίδει, για παράδειγμα μηχανικές αιτίες που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Αποσιωπώντας παντελώς το γεγονός  ότι: έμβια και ανόργανος ύλη αποτελούν ενιαίο σύστημα άρρηκτα συνδεδεμένο.
Οποιαδήποτε μεταβολή στο ένα σκέλος του συστήματος, προκαλεί ανατροπή της ισορροπίας.
Η οποία εμφανίζεται ως μεταβολή στο έτερο κλάδο του συστήματος προκειμένου να διατηρηθεί η ισορροπία.

Υπάρχουν και άλλα επιχειρήματα που στηρίζουν  την αναφερθείσα αλήθεια.
Ένα τέτοιο είναι το φαινόμενο του ενδεκαετούς   κύκλου των ηλιακών κηλίδων.
Ο καταιγισμός της γης με ακτινοβολίες διαφόρων τύπων και επίδραση στην οργάνωση και τάξη των κοινωνιών., οφείλεται στην έξαρση των ηλιακών κηλίδων.

Επίσης η τοπική διαφοροποίηση του, καιρού σε ανάλογη κλίμακα, λόγω μεταβολής των συνθηκών διαβίωσης και ήθους των ανθρώπων, είναι παρατηρημένο και έκδηλο πολλές φορές με έντονο τρόπο.
Μου έρχεται  τώρα στον νου, μια λίγο παρακινδυνευμένη ίσως σκέψη, μήπως δηλαδή κάτι τέτοιο βιώνουμε τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα.

Όπου έχει διασαλευτεί τελείως η ηθική τάξη και οργάνωση της κοινωνίας, με αποτέλεσμα το κλίμα να έχει ξεφύγει από την φυσιολογική του μορφή.
Και ενώ είναι τέλος Νοεμβρίου αρχή Δεκέμβρη, δηλαδή πλησιάζουμε την καρδιά του χειμώνα, αυτό παρουσιάζει συμπεριφορά ανοιξιάτικη.

Με όρους Φυσικής αυτό δικαιολογείται ως εξής:
Σε μια αύξηση της εντροπίας στην έμβια ύλη, δηλαδή διάλυση της ηθικής τάξεως, η φύση αντιδρά, αναζητώντας νέο σημείο ισορροπίας.
Εκδηλώνει τότε συνθήκες ανοίξεως και δημιουργίας ζωής, που είναι τάξη και αρνητική εντροπία.

Τέλος αν ψάξουμε τα διάφορα γεγονότα που συνέβαιναν μέσα στην ιστορία είναι βέβαιο, ότι θα δούμε ανάλογα φαινόμενα να συμβαίνουν  στους σταθμούς της ιστορίας του πλανήτη.  


                           Χάος-Αταξία                                                            Τάξη-Αρμονία                                    


Απόλλων:  e-mail:( lykeios7@otenet.gr

και ιστολόγιo:  nirav37.blogspot.gr 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου