Αναγνώστες

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

Φαινόμενα κατά την ψύξη του νερού της θάλασσαςH φύση του ανθρώπου και όλων των ζώντων της εκδήλωσης.Έχομε παρατηρήσει ότι η δημιουργία του πάγου ακολουθεί κατά τον σχηματισμό του ένα συγκεκριμένο σταθερό, και σε κάθε σχηματισμό το ίδιο σχέδιο.
Σ’ αυτή την εικόνα φαίνεται ότι το ένα δέκατο του πάγου προβάλει έξω απ το νερό και τα εννέα δέκατα της μάζας του παραμένουν βυθισμένα εντός του νερού.
Επειδή όπως έχουμε ήδη κατ’ επανάληψιν αναφέρει σ’ αυτή την εκδήλωση κυριαρχεί ο «λόγος» ο οποίος υπεισέρχεται παντού από άκρου εις άκρον της δημιουργίας υπό την μορφή σχέσεων αναλογίας, πρέπει και εδώ να διακρίνουμε ότι στον σχηματισμό των έμβιων όντων τα οποία αποτελούνται από ένα υλικό σώμα και ένα πνευματικό, αόρατο στο κοινό μάτι, όπως ακριβώς το νερό αποκρύπτει το μέρος του πάγου εντός, θα πρέπει λοιπόν εδώ η φύση να ακολούθησε την ίδια αναλογία με τον σχηματισμό του πάγου εντός του ύδατος.
Δηλαδή η μορφή που είναι και το υλικό μέρος των έμβιων όντων σε σχέση με το πνεύμα θα πρέπει να έχουν , αν ισχύει και εδώ η σχέση του Λόγου και γιατί όχι,
μια αναλογία με λόγο 1/10.
Επειδή αλλάζει το μέσον στο οποίο εκδηλώνονται τα έμβια όντα «υλικός κόσμος- πνευματικός κόσμος» σε αναλογία «αέρας-ύδωρ» εκδήλωσης του πάγου, θα πρέπει το μη υλικό των έμβιων όντων να είναι σε έναν άλλο χώρο, για παράδειγμα στο χώρο των τεσσάρων διαστάσεων (χ,ψ,ζ,t) όπου χ,ψ,ζ οι τρείς διαστάσεις χώρου συν την διάσταση (t) του χρόνου στην οποία δεν υπακούει το υλικό μέρος των έμβιων όντων. Δηλαδή δεν έχουν τα αισθητήρια εκείνα για να αντιληφθούν τον χρόνο.
Κατ’ αναλογία η διαφορά των μέσων που αναπτύσσονται τα δύο τμήματα του πάγου είναι νερό και αέρας.
Αν θεωρήσουμε τώρα τον λόγο των πυκνοτήτων πνεύματος και ύλης θα πρέπει να είναι ένας αριθμός που εγγίζει το άπειρο.
Κατ’ ακολουθία και η σχέση των όγκων υλικού και πνευματικού μέρους των όντων θα πρέπει να είναι και αυτή ένας αριθμός τεράστιος που να πλησιάζει το άπειρο.
Αν εδώ χρησιμοποιούσαμε την θεωρία των ορίων απ τα μαθηματικά θα καταλήγαμε με ασφάλεια στο ότι η ψυχή των έμβιων όντων και συνεπώς και του ανθρώπου καταλαμβάνει άπειρο χώρο με γήινα μέτρα, αν ισχύει βέβαια η παραπάνω σχέση για την ψυχή ή πνεύμα που υποτίθεται ότι καταλαμβάνει κάποιο χώρο σε ορισμένο χρόνο, γεγονός που δύσκολα γίνεται πιστευτό, επειδή δεν γνωρίζουμε τίποτε για αυτή την διάσταση τα πάντα είναι υποθετικά.
Οπότε καταλήγουμε σε ένα άλλο επίσης σημαντικό συμπέρασμα ότι:
Όλες οι ψυχές των έμβιων όντων έχουν κοινή προέλευση, με άλλα λόγια έχουν κοινή ρίζα, ενούνται, είναι ΕΝΑ, υπακούουν στον νόμο της Ενότητας.Στον οποίο νόμο υπακούουν και τα λοιπά δημιουργήματα, όλη συνεπώς η εκδήλωση πρέπει να υπακούει στον νόμο του 1/10, τον νόμο της φύσης κατά τον σχηματισμό πάγου. Ο νόμος όμως της Φύσης 1/10 έχει σαν αποτέλεσμα την προστασία της υποθαλάσσιας ζωής, μήπως λοιπόν κατ’ αναλογία στην εκδήλωση του κόσμου, ο νόμος 1/10, έχει σαν αποτέλεσμα την προστασία της πνευματικής ζωής?
Ένας τέτοιος συλλογισμός έχει βάση και νόημα στέκει με άλλα λόγια.
Για να εξετάσουμε περαιτέρω το ζήτημα:
Aς παρακολουθήσουμε πως εξελίσσεται το φαινόμενο σχηματισμού πάγου, σύμφωνα με τους νόμους της φύσης που διέπουν την διαστολή των σωμάτων, σε συνάρτηση με την θερμοκρασία, διότι σ’ αυτόν το νόμο οφείλεται η λεγόμενη «ανωμαλία του ύδατος».
Γενική αρχή: Αύξηση της θερμοκρασίας συνεπάγεται διαστολή σωμάτων και αντιστρόφως ελάττωση της θερμοκρασίας συνεπάγεται συστολή, μικραίνουν δηλαδή οι τρεις διαστάσεις (Χ,Ψ,Ζ) των σωμάτων.
Αυτό όμως δεν συμβαίνει και στο νερό, εξ ου και η λεγόμενη ανωμαλία του ύδατος.Δηλαδή ενώ ο όγκος του ελαττώνεται με την πτώση της θερμοκρασίας μέχρι τους 40 Κελσίου μετά τους 40, μέχρι τους 00 Κελσίου τα πράγματα αντιστρέφονται και αντί συστολής έχομε διαστολή, ενώ συγχρόνως αλλάζει φάση και από υγρό γίνεται στερεό δηλαδή πάγος.
Αυτή όμως η ανωμαλία σώζει όλη την υποθαλάσσια ζωή, γιατί τα νερά των θαλασσών και λιμνών δεν παγώνουν μέχρι τον βυθό, αλλά ο πάγος περιορίζεται στην επιφάνεια, που δημιουργεί μόνωση θερμική, για την υπόλοιπη υδάτινη μάζα.

Ποιο είναι τώρα το αντίστοιχο φαινόμενο που πραγματοποιείται κατά την εκδήλωση των όντων.
Λέμε ότι οι υλικές μορφές είναι πνεύμα που έχει πήξει κατά κάποιον τρόπο.
Κατά το πήξιμο όμως αυτό, αυξάνεται και όγκος της πνευματικής ενέργειας η οποία ήταν αρχικά σε μεγάλη θερμοκρασία* και στην συνέχεια κρύωσε και κατά την ψύξη αυξήθηκε ό όγκος της και ανέδειξε τις υλικές μορφές.Παρέμεινε δε μεγάλο μέρος ενέργειας η οποία όπως είδαμε αποτελεί την ύπαρξη των όντων, που αντιστοιχεί στα 9/10 ενεργειακά σε σχέση με την υλική μορφή.
Εννέα δέκατα ενέργειας κρύβει το κάθε υλικό σώμα είτε είναι έμβιο είτε μη.Ο άνθρωπος λοιπόν έχει τεράστια αποθέματα ενεργείας και δεν το ξέρει, όμως αυτά εκδηλώνονται μόλις τα ζητήσει.
Και ευτυχώς που έγινε κάτι τέτοιο και δημιουργήθηκε έτσι ή ύπαρξη των όντων διότι άλλως δεν θα υπήρχε ζωή, αν έπηζε όλη η πνευματική ενέργεια.Ξαφνικά θα είχαμε ένα απέραντο στερεό σώμα και τίποτα άλλο.
Δεν θα μπορούσε δηλαδή να αναπτυχθεί ζωή πουθενά στον κόσμο όλον.
Ε! αυτό είναι υπέροχο, Θεϊκό, μαγικό δεν ξέρω πως αλλιώς να το χαρακτηρίσω.
Δηλαδή υπήρχε θειο σχέδιο να δημιουργηθεί ζωή σον κόσμο με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και μας το δείχνει η Φύση αυτό, με το αντίστοιχο φυσικό φαινόμενο της πήξης του ύδατος.
Παράλληλα όμως μας λέει σαφώς ότι έχουμε ενεργειακά διαθέσιμα που αντιστοιχούν στα 9/10 της ενέργειας που έχουμε σαν υλικά σώματα.Αν δηλαδή θελήσει κανείς να κάνει τον κόπο να υπολογίσει αυτή την ενέργεια του σώματός του σαν ύλη, θα φτάσει σε αστρονομικούς αριθμούς, οπότε και τα αντίστοιχα ενεργειακά αποθέματα που διαθέτει σαν ύπαρξη είναι επίσης αστρονομικά.
Η μονάδα μέτρησης όμως αλλάζει από άτομο σε άτομο ανάλογα με την ιστορία του και εν γένει δεν είναι άπειρη η διατιθέμενη ενέργεια αλλά πεπερασμένη, αλλά τεράστια και δεν μπορεί να την φανταστεί ο κάθε άνθρωπος.
Υπάρχει διαφορά εν τέλει μεταξύ των έμβιων και λοιπών υλικών σωμάτων ως προς την ενέργεια της ύπαρξής των.
Τα απλά υλικά σώματα τα έδωσε η φύση για να τα χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος προκειμένου να ασκήσει την διανόησή του και να τα μορφοποιήσει κι’ αυτός με την σειρά του σαν τέλειο αντίγραφο της φύσης του, τον δικό του υλικό κόσμο.Τώρα θα σκεφτεί κανείς πως προστατεύει η Φύση το πνευματικό της περιεχόμενο με τον τρόπο αυτόν εκδήλωσης.
1) Ας πάρουμε πρώτα τα άψυχα όντα δηλαδή εκείνα που δεν χαρακτηρίζονται από τις αρχές της ζωής και είναι όλα αυτά που η ύλη τους είναι ανόργανη.
Αυτά συνιστούν απλά το περιβάλλον της πνευματικής ζωής των οργανικών
Όντων, όπως το ανόργανο περιβάλλον στο εσωτερικό της θάλασσας.
2) Η προστασία της πνευματικής ζωής αναφέρεται κυρίως στα οργανικά όντα αυτά προστατεύει ο μηχανισμός εκδήλωσης, πως?
3) Εδώ θα πρέπει να βρούμε το ανάλογο της πτώσης της θερμοκρασίας στο πνεύμα, παρατηρώ ότι αυτό θα είναι μια έκπτωση των ηθικών αξιών που μπορεί να συμβεί στην υλική εκδήλωση του όντος. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την πνευματική Ζωή του όντος αν δεν υπήρχε το φαινόμενο της ανωμαλίας κατά την πήξη του νερού στον υλικό κόσμο, επομένως οποιαδήποτε μεταβολή στον υλικό κόσμο προσκρούει πάνω στο υλικό μέρος της εκδήλωσης και δεν εισέρχεται στον πνευματικό χώρο.Τι σημαίνει αυτό.
Σήμερα, για παράδειγμα, έχουμε ολοζώντανο το δεδομένου ότι, από άκρου εις άκρο σε ολόκληρο τον πλανήτη, η μόνη Θεότης που επικρατεί είναι το χρήμα. Αλίμονο αν αυτό μπορούσε να επηρεάσει αποφασιστικά το πνευματικό πεδίο, τότε οι συνέπειες θα ήταν ανεξέλεγκτες και όλη η ανθρωπότητα θα οδηγείτο στην καταστροφή.
Όμως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί διότι αντιστέκεται το υλικό μέρος της εκδήλωσης, από κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν φθαρεί ακόμα, αυτοί που εκπροσωπούν την μερίδα εκείνη που κινείται αντίθετα προς το ρεύμα της ψύξης και της κατάπτωσης, ατοί είναι που αυξάνουν τον ηθικό τους όγκο, όπως το νερό κάτω από τους 4ο Κελσίου σταματάει να συστέλλεται, αντίθετα αυξάνει τον όγκο του και δημιουργεί ασπίδα προστασίας εμποδίζοντας την περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας κάτω από τους 0ο Κελσίου, που θα προκαλούσε την καταστροφή της υποθαλάσσιας ζωής.
Αυτοί οι άνθρωποι λίγοι στην αρχή αλλά πολλαπλασιάζονται συνεχώς, όσο το κακό προχωρεί, ενεργούν αντίθετα με το ρεύμα με αποτέλεσμα να το ανατρέψουν τελικά και να επικρατήσει ειρήνη σ’ αυτόν τον κόσμο.Απολλώνιος
e -mail: servis7@otenet.gr & lykeios37@gmail.com
(ιστολόγιο) apollon.blog.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου